Prosiectau Adeiladu

PROSIECTAU ADEILADU

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

PROSIECTAU ADEILADU

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Prydain​—Oriel Luniau 1 (Rhwng Ionawr ac Awst 2015)

Gwelwch sut mae’r prosiect i adeiladu’r swyddfa gangen newydd ym Mhrydain yn dod yn ei flaen.

Ynysoedd y Philipinau—Oriel Luniau 1 (Chwefror 2014 Hyd Fai 2015)

Mae Tystion Jehofa yn codi adeiladau newydd ac yn adnewyddu adeiladau presennol yn swyddfa gangen Ynysoedd y Philipinau yn Ninas Quezon.

Warwick—Oriel Luniau 3 (Rhwng Ionawr ac Ebrill 2015)

Erbyn mis Chwefror roedd tua 2,500 o bobl yn gweithio ar y safle bob dydd, gyda rhyw 500 o wirfoddolwyr dros dro yn cyrraedd bob wythnos. Dyma gipolwg ar y gwaith.

Warwick—Oriel Luniau 2 (Rhwng Medi a Rhagfyr 2014)

Mae’r gwaith i adeiladu pencadlys newydd i Dystion Jehofa yn dod yn ei flaen. Ar un adeg, roedd 13 craen yn gweithio ar yr un pryd!

Wallkill​—Oriel Luniau 1 (Rhwng Gorffennaf 2013 a Hydref 2014)

Lluniau o’r gwaith i ehangu swyddfa gangen Tystion Jehofa yn Wallkill, Efrog Newydd, U.D.A.

Neuadd Cynulliad Newydd yng Nghoedwig Law yr Amason

Er mwyn cyrraedd cynhadledd neu gynulliad yn y Neuadd, mae rhai o’r Tystion yn teithio am dridiau ar gwch!

Warwick—Oriel Luniau 1 (Rhwng Mai ac Awst 2014)

Gwelwch rywfaint o’r gwaith a wnaed ar yr Adeilad Trwsio Cerbydau, y Swyddfeydd ac ar neuaddau preswyl C a D.

Nigeria Wedi Cwblhau 3,000 o Neuaddau’r Deyrnas

Cynhaliwyd cyfarfod arbennig i ddathlu cyrraedd carreg filltir hanesyddol yng ngwaith adeiladu Neuaddau’r Deyrnas yn Nigeria. Traddodwyd hanes cryno o waith Tystion Jehofa er y 1920au.

Tystion Jehofa​—Adeiladu yn Ddiderfyn

Mae pobl unedig Jehofa yn peri i ffiniau cenedlaethol, diwylliannol, ac ieithyddol ddiflannu, er mwyn adeiladu Neuaddau’r Deyrnas ac adeiladau eraill, er clod i Jehofa.

Gwarchod Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd yn Warwick

Mae Tystion Jehofa wedi cychwyn adeiladu eu pencadlys byd-eang newydd yn Nhalaith Efrog Newydd. Beth maen nhw yn ei wneud i warchod y cynefin?

Adeiladu Neuaddau’r Deyrnas Mewn Ardaloedd Anghysbell

Gwelwch sut llwyddodd pum tîm o wirfoddolwyr i adeiladu dwy Neuadd y Deyrnas mewn 28 diwrnod.

Mil o Neuaddau’r Deyrnas ac yn Dal i Gynyddu

Cyrhaeddodd Tystion Jehofa garreg filltir yn Ynysoedd y Philipinau gyda chynllun adeiladu Neuaddau’r Deyrnas.

Pencadlys Tystion Jehofa—Hanes yn Cael ei Greu

Mae Tystion Jehofa yn adeiladu pencadlys newydd yn Warwick, Efrog Newydd. Maen nhw’n sicr eu bod nhw’n cael arweiniad Duw ar y prosiect unigryw hwn.