Mae Tystion Jehofa yn codi adeiladau newydd ac yn adnewyddu adeiladau presennol yn swyddfa gangen Ynysoedd y Philipinau yn Ninas Quezon. Gan fod llenyddiaeth ar gyfer y Philipinau bellach yn cael ei hargraffu yng nghangen Japan, mae’r argraffdy blaenorol wedi ei drawsffurfio’n gartref newydd ar gyfer yr Adran Gyfrifiaduron, yr Adran Dylunio ac Adeiladu’r Gangen (LDC), yr Adran Cynnal a Chadw, yr Adran Gludo, a’r Adran Gyfieithu. Mae’r oriel luniau yn dangos rhywfaint o’r gwaith a wnaed ar yr argraffdy blaenorol ac adeiladau eraill rhwng Chwefror 2014 a Mai 2015. Yn ôl y rhaglen disgwylir i’r prosiect cael ei gwblhau erbyn Hydref 2016.

Model cyfrifiadurol o gangen Ynysoedd y Philipinau wedi ei chwblhau. Dyma rai o adeiladau a gwahanol adeiladwaith sy’n cael eu codi neu ei hadnewyddu:

  • Adeilad 4 (Adeilad Preswyl)

  • Adeilad 5 (Sain a Fideo, Adran Wasanaeth)

  • Adeilad 6 (Tirlunio, Trwsio Cerbydau, Weldio)

  • Adeilad 7 (Cyfrifiaduron, LDC, Cynnal a Chadw, Adran Gludo, Cyfieithu)