plant

DOD YN FFRIND I JEHOFA

GWELD Y CWBL

Caru Dy Gymydog

Sut gelli di fod fel y Samariad trugarog a dangos cariad at dy gymdogion?

DOD YN FFRIND I JEHOFA

GWELD Y CWBL

Gwneud Aberthau

Roedd Iesu yn gwneud aberthau drwy’r amser er mwyn helpu eraill. Sut gelli di ddilyn esiampl Iesu?