Neidio i'r cynnwys

Llyfrgell

Croeso ichi bori drwy ein llyfrgell o gyhoeddiadau sy’n seiliedig ar y Beibl. Darllenwch ar lein neu lawrlwythwch y rhifynnau diweddaraf o’r Tŵr Gwylio a Deffrwch! ac eitemau eraill a welir isod. Gwrandewch am ddim ar ein cyhoeddiadau ar ffurf llyfrau llafar mewn llawer o ieithoedd. Gwyliwch neu lawrlwythwch fideos mewn llawer o ieithoedd, gan gynnwys ieithoedd arwyddion.

 

DEFFRWCH!

Gallwch Leddfu Straen

Mae straen yn dod yn fwy cyffredin. Ond, mae ’na lawer gallwch chi ei wneud i’w leddfu.

DEFFRWCH!

Gallwch Leddfu Straen

Mae straen yn dod yn fwy cyffredin. Ond, mae ’na lawer gallwch chi ei wneud i’w leddfu.

Cylchgronau

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO

DEFFRWCH!

Y TŴR GWYLIO

Llyfrau a Llyfrynnau

Efallai na fydd rhai diweddariadau a wnaed i lenyddiaeth ddigidol yn ymddangos mewn fersiynau printiedig ar hyn o bryd.

Adnoddau Ychwanegol

JW Library

Darllenwch ac astudiwch y Beibl gan ddefnyddio’r New World Translation. Cymharwch y testun mewn amryw gyfieithiadau eraill o’r Beibl.

Llyfrgell Ar-lein

Ymchwilio i bynciau Beiblaidd ar lein drwy ddefnyddio llenyddiaeth Tystion Jehofa.