Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Beth Sy’n Newydd?

 

2018-01-10

ATEBION I GWESTIYNAU AM Y BEIBL

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Ewthanasia?

Beth os yw rhywun yn derfynol wael? A oes rhaid ymestyn bywyd o dan bob amgylchiad?

2018-01-09

LLYFRAU A LLYFRYNNAU

Llawlyfr Cyhoeddiadau Tystion Jehofa—2017

2018-01-08

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD

Ebrill 2018

2018-01-01

CYFRES FIDEO

Cofiwch Wraig Lot

2017-12-28

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO

Ebrill 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 4 Mehefin i 8 Gorffennaf 2018.

2017-12-28

LLYFRAU A LLYFRYNNAU

2017 Adroddiad Blwyddyn Wasanaeth Tystion Jehofa ar Draws y Byd

Manylion gwaith Tystion Jehofa o gwmpas y byd.

2017-12-25

ATEBION I GWESTIYNAU AM Y BEIBL

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Garu Eich Hun?

Dywedodd Iesu: “Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun.” Beth oedd ef yn ei olygu?

2017-12-21

FIDEOS SY’N CYFLWYNO LLYFRAU’R BEIBL

Cyflwyniad i Malachi

Mae’n broffwydoliaeth am natur digyfnewid egwyddorion, trugaredd, a chariad Jehofa. Mae’r broffwydoliaeth hefyd yn ein dysgu ni am sut i ddelio â phroblemau pob dydd.