arddegau

CWESTIYNAU POBL IFANC

Sut Gallaf Reoli Fy Emosiynau?

Mae teimlo’n dda ac wedyn yn isel yn gyffredin, ond yn ddryslyd i lawer o bobl ifanc. Y newyddion da ydy, fe elli di ddeall dy emosiynau a dysgu sut i’w rheoli.

TAFLENNI GWAITH

Rheoli Dy Emosiynau Negyddol

Mae’r daflen waith hon wedi cael ei dylunio i dy helpu i ddelio â dy emosiynau.

ANIMEIDDIADAU BWRDD GWYN

O Galon Drom i Galon Lon

Newidiwyd rhai enwau yn y rhan hon.