Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Animeiddiadau Bwrdd Gwyn

Mae’r fideos byrion hyn yn trafod pynciau dwys ond maen nhw’n gwneud dysgu’n hwyl!

 

Sut Galla’ i Siarad â Fy Rhieni?

Sut gelli di gyfathrebu gyda dy rieni os dwyt ti ddim yn teimlo fel siarad?

Gwir Gariad neu Gariad Ffôl?

Dysga ystyr cariad ffôl a gwir gariad.

Gwrthsefyll Pwysau gan Gyfoedion

Dyma bedwar cam iti fagu’r hyder i wneud dy benderfyniadau dy hun.

Defnyddio Dy Ben Wrth Gymdeithasu Ar-Lein

Cael hwyl a bod yn ddiogel pan wyt ti’n cysylltu â dy ffrindiau ar-lein.

Beth Yw Ffrind Go Iawn?

Mae’n hawdd i gael ffrindiau ffals, ond sut gallet ti ddarganfod ffrind go iawn?

Curo Bwli Heb Ddefnyddio Dy Ddyrnau

Dysgu pam mae bwlio’n digwydd a sut i ymdopi dan straen.