Neidio i'r cynnwys

Dysgeidiaethau’r Beibl

Mae’r Beibl yn rhoi’r atebion gorau i gwestiynau mawr bywyd. Mae pobl drwy’r canrifoedd wedi gweld gwerth y Beibl. Yn yr adran hon, fe welwch resymau dros ymddiried yn y Beibl a pha mor ymarferol yw ei gyngor, ynghyd â sut y gallwch elwa yn llawn arno.—2 Timotheus 3:16, 17.

Pigion

ATEBION I GWESTIYNAU AM Y BEIBL

Pryd Dechreuodd Duw Greu’r Bydysawd?

Er mwyn cael yr ateb mae angen deall ystyr y geiriau “dechrau” a “diwrnod” yn llyfr Genesis.

ATEBION I GWESTIYNAU AM Y BEIBL

Pryd Dechreuodd Duw Greu’r Bydysawd?

Er mwyn cael yr ateb mae angen deall ystyr y geiriau “dechrau” a “diwrnod” yn llyfr Genesis.

Sut Gall y Beibl Eich Helpu Chi?

Heddwch a Hapusrwydd

Mae’r Beibl wedi helpu nifer fawr o bobl i ymdopi â phroblemau bob dydd, i leddfu eu poen meddwl a’u poen gorfforol, ac i gael gwir bwrpas mewn bywyd.

Ffydd yn Nuw

Gall ffydd roi bywyd sefydlog ichi heddiw a gobaith dibynadwy ar gyfer y dyfodol.

Priodas a’r Teulu

Mae cyplau priod a theuluoedd o dan straen oherwydd problemau bywyd. Mae cyngor ymarferol y Beibl yn gallu gwella a chryfhau perthynas o fewn y teulu.

Help i’r Arddegau

Gwelwch sut gall y Beibl helpu pobl ifanc i wynebu problemau.

Gweithgareddau i Blant

Defnyddiwch y gweithgareddau hyn sy’n seiliedig ar y Beibl er mwyn dysgu gwerthoedd ysbrydol i’ch plant.

Beth Mae'r Beibl yn ei Ddweud?

Atebion i Gwestiynau am y Beibl

Darganfod atebion y Beibl i gwestiynau am Dduw, Iesu, y teulu, dioddefaint, a mwy.

Esbonio Adnodau o’r Beibl

Gwelwch wir ystyr adnodau ac ymadroddion o’r Beibl.

Adnoddau Astudio’r Beibl

Dewis adnoddau astudio’r Beibl sy’n gwneud i’r broses o astudio yn un bleserus a chyffrous.

Hanes a’r Beibl

Dilynwch y stori ryfeddol am sut daeth y Beibl i ni. Edrychwch ar y dystiolaeth o’i gywirdeb a’i ddibynadwyaeth hanesyddol.

Gwyddoniaeth a’r Beibl

A yw’r Beibl yn cyd-fynd â gwyddoniaeth? Bydd cymharu beth mae’r Beibl yn ei ddweud gyda darganfyddiadau gwyddonwyr yn ddadlennol.

Beth Allwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

Mae’r llyfr hwn wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddysgu beth mae’r Beibl yn ei ddweud ar bynciau gwahanol, gan gynnwys pam rydyn ni’n dioddef, beth sy’n digwydd ar ôl inni farw, sut i gael teulu hapus, a mwy.

Astudio'r Beibl gyda Thystion Jehofa

Pam Astudio’r Beibl?

Mae’r Beibl yn helpu miliynau o bobl ledled y byd i gael atebion i gwestiynau mawr bywyd. Hoffech chi wybod yr atebion hynny?

Beth Sy’n Digwydd ar Astudiaeth Feiblaidd?

Drwy’r byd, mae Tystion Jehofa yn adnabyddus am eu rhaglenni astudio’r Beibl am ddim. Gwelwch sut mae’n gweithio.

Gofynnwch i Dystion Jehofa Alw Draw

Trafodwch bwnc o’r Beibl â Thystion Jehofa, neu rhowch gynnig ar ein cwrs astudio’r Beibl am ddim.