Mae’r Beibl yn rhoi’r atebion gorau i gwestiynau mawr bywyd. Mae pobl drwy’r canrifoedd wedi gweld gwerth y Beibl. Yn yr adran hon, fe welwch resymau dros ymddiried yn y Beibl a pha mor ymarferol yw ei gyngor, ynghyd â sut y gallwch elwa yn llawn arno.—2 Timotheus 3:16, 17.