Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithgareddau Tystion Jehofa

PROSIECTAU ADEILADU

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

PROSIECTAU ADEILADU

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Prydain—Oriel Luniau 1 (Rhwng Ionawr ac Awst 2015)

Gwelwch sut mae’r prosiect i adeiladu’r swyddfa gangen newydd ym Mhrydain yn dod yn ei flaen.

Ein Gweinidogaeth Gyhoeddus

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Ein Gwaith Cyhoeddi

Fideos Mewn Cannoedd o Ieithoedd

Mae’r fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas? ar gael mewn tua 400 o ieithoedd, a’r fideo Pam Astudio’r Beibl? mewn dros 550 o ieithoedd. Gwyliwch nhw yn eich iaith eich hun.

Fideos Mewn Cannoedd o Ieithoedd

Mae’r fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas? ar gael mewn tua 400 o ieithoedd, a’r fideo Pam Astudio’r Beibl? mewn dros 550 o ieithoedd. Gwyliwch nhw yn eich iaith eich hun.

Digwyddiadau Arbennig

Yn Wir, Dydyn Ni Ddim Eisiau Iddi Orffen

Gwelwch y cariad a’r undod ar waith rhwng pobl o wahanol lwythau, tafodau dieithr, a grwpiau cenedlaethol mewn cynhadledd arbennig Tystion Jehofa.

Yn Wir, Dydyn Ni Ddim Eisiau Iddi Orffen

Gwelwch y cariad a’r undod ar waith rhwng pobl o wahanol lwythau, tafodau dieithr, a grwpiau cenedlaethol mewn cynhadledd arbennig Tystion Jehofa.

Prosiectau Adeiladu

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Helpu’r Gymuned

Help ar Gyfer Pobl Ifanc Sy’n Wynebu Bwlio yn yr Ysgol

Derbyniodd Hugo, sy’n ddeg oed, wobr Diana am helpu disgyblion yn ei ysgol i fynd i’r afael â bwlio. Sut daeth Hugo i fod yn llysgennad yn erbyn bwlio?

Help ar Gyfer Pobl Ifanc Sy’n Wynebu Bwlio yn yr Ysgol

Derbyniodd Hugo, sy’n ddeg oed, wobr Diana am helpu disgyblion yn ei ysgol i fynd i’r afael â bwlio. Sut daeth Hugo i fod yn llysgennad yn erbyn bwlio?

Bywyd Bethel

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

Byw yn ôl Egwyddorion y Beibl

Rhoddais i Fyny ar Grefydd

Roedd Tom eisiau credu yn Nuw, ond roedd e’n siomedig gyda chrefydd a’i defodau gwag. Sut mae astudio’r Beibl wedi ei helpu i gael gobaith?

Rhoddais i Fyny ar Grefydd

Roedd Tom eisiau credu yn Nuw, ond roedd e’n siomedig gyda chrefydd a’i defodau gwag. Sut mae astudio’r Beibl wedi ei helpu i gael gobaith?