Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gweithgareddau Tystion Jehofa

GWAITH CYHOEDDI

Oriel Luniau—Mae Plant Wrth eu Boddau yn Gwylio’r Fideos

Gwelwch beth mae plant yn ei ddweud am y gyfres fideo boblogaidd ‘Dod yn Ffrind i Jehofa,’ sy’n cynnwys y cymeriadau Dafydd a Sara ac sy’n seiliedig ar y Beibl.

GWAITH CYHOEDDI

Oriel Luniau—Mae Plant Wrth eu Boddau yn Gwylio’r Fideos

Gwelwch beth mae plant yn ei ddweud am y gyfres fideo boblogaidd ‘Dod yn Ffrind i Jehofa,’ sy’n cynnwys y cymeriadau Dafydd a Sara ac sy’n seiliedig ar y Beibl.

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Ein Gweinidogaeth Gyhoeddus

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Ein Gwaith Cyhoeddi

Beibl Sain Am Ddim, gan Gynnwys Cannoedd o Ddarllenwyr

Fe fydd recordiadau sain fersiwn 2013 o’r New World Translation yn defnyddio llais gwahanol i bob cymeriad o’r Beibl.

Beibl Sain Am Ddim, gan Gynnwys Cannoedd o Ddarllenwyr

Fe fydd recordiadau sain fersiwn 2013 o’r New World Translation yn defnyddio llais gwahanol i bob cymeriad o’r Beibl.

Digwyddiadau Arbennig

Yn Wir, Dydyn Ni Ddim Eisiau Iddi Orffen

Gwelwch y cariad a’r undod ar waith rhwng pobl o wahanol lwythau, tafodau dieithr, a grwpiau cenedlaethol mewn cynhadledd arbennig Tystion Jehofa.

Yn Wir, Dydyn Ni Ddim Eisiau Iddi Orffen

Gwelwch y cariad a’r undod ar waith rhwng pobl o wahanol lwythau, tafodau dieithr, a grwpiau cenedlaethol mewn cynhadledd arbennig Tystion Jehofa.

Prosiectau Adeiladu

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Neuaddau’r Deyrnas ar Gyfer Miliwn o Dystion

Er 1999, adeiladwyd dros 5,000 o Neuaddau’r Deyrnas Tystion Jehofa mewn saith gwlad yng Nghanolbarth America a Mecsico. Pam bod rhai nad ydyn nhw’n Dystion yn awyddus gweld Neuadd y Deyrnas yn eu cymunedau nhw?

Helpu’r Gymuned

Help ar Gyfer Pobl Ifanc Sy’n Wynebu Bwlio yn yr Ysgol

Derbyniodd Hugo, sy’n ddeg oed, wobr Diana am helpu disgyblion yn ei ysgol i fynd i’r afael â bwlio. Sut daeth Hugo i fod yn llysgennad yn erbyn bwlio?

Help ar Gyfer Pobl Ifanc Sy’n Wynebu Bwlio yn yr Ysgol

Derbyniodd Hugo, sy’n ddeg oed, wobr Diana am helpu disgyblion yn ei ysgol i fynd i’r afael â bwlio. Sut daeth Hugo i fod yn llysgennad yn erbyn bwlio?

Bywyd Bethel

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

Byw yn ôl Egwyddorion y Beibl

Teimlo a Chyffwrdd ei Ffordd Drwy Fywyd

Cafodd James Ryan, un o Dystion Jehofa, ei eni’n fyddar ac yn hwyrach yn ei fywyd, fe aeth yn ddall. Beth sydd wedi ei helpu i gael pwrpas yn ei fywyd?

Teimlo a Chyffwrdd ei Ffordd Drwy Fywyd

Cafodd James Ryan, un o Dystion Jehofa, ei eni’n fyddar ac yn hwyrach yn ei fywyd, fe aeth yn ddall. Beth sydd wedi ei helpu i gael pwrpas yn ei fywyd?