Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Oriel Luniau—Mae Plant Wrth eu Boddau yn Gwylio’r Fideos

Oriel Luniau—Mae Plant Wrth eu Boddau yn Gwylio’r Fideos

Mae’r gyfres fideo Dod yn Ffrind i Jehofa, sy’n cynnwys caneuon a’r cymeriadau Dafydd a Sara, wedi profi’n boblogaidd dros ben. Mae rhieni a phlant wedi ysgrifennu aton ni i ddweud cymaint maen nhw’n gwerthfawrogi’r fideos. Dyma rai o’r sylwadau y mae plant wedi eu hanfon:

  • “Diolch am y DVD ‘Listen, Obey, and Be Blessed.’ Dw i’n ei wylio bob dydd efo fy nhedi bêr.”—Zach, 5 oed.

  • “Mae’r gân newydd yn fy helpu i wybod bod Jehofa yn fy ngharu a’i fod o eisiau i fi weddïo arno unrhyw amser.”—Mikariah, 6 oed.

  • “Dysgais i fod yn ufudd i fy rhieni ac i gadw fy nheganau. Diolch am wneud y fideo yma ar gyfer plant.”—Nicole, 8 oed.

  • “Diolch o’r galon am y fideo. Ges i lot o hwyl yn ei wylio. Roedd o mor ddifyr. Dw i’n hoff iawn o’r fideo.”—Mckenzie, 5 oed.

  • “Dw i wrth fy modd efo’r fideos Dod yn Ffrind i Jehofa. Dw i’n eu gwylio bob dydd. Mae Jehofa yn garedig iawn yn anfon y syniadau yma atoch chi.”—Ava, 8 oed.

  • “Dw i mor hapus yn gwylio’r fideos. Dw i’n trio dysgu’r caneuon i gyd. Mae’r fideos yn gwneud imi garu Jehofa.”—Devon, 4 oed.

  • “Dw i methu disgwyl tan y fideo nesaf am Dafydd! Daliwch ati gyda’r gwaith da!”—Vance, 8 oed.

Awstralia—Shiloh, 6 oed

Gwers 12: Dafydd a Sara yn Mynd i’r Bethel

Awstralia—Sienna, 8 oed

Cân 106: Gaining Jehovah’s Friendship

Brasil—Eduardo, 10 oed

Gwers 13: Jehovah Will Help You Be Bold

Yr Almaen—Michele, 11 oed

Gwers 10: Bod yn Garedig a Rhannu

Yr Almaen—Priscilla, 8 oed

Gwers 11: Bod yn Barod i Faddau

Japan—Miku, 7 oed

Gwers 13: Jehovah Will Help You Be Bold

Japan—Tomoaki, 10 oed

Gwers 6: Os Gwelwch yn Dda a Diolch

Mecsico—Samuel, 7 oed

Gwers 9: Jehofa a Greodd Bob Peth

Yr Unol Daleithiau—Adriana, 6 oed

Cân 92: “Preach the Word”

Yr Unol Daleithiau—Anthony, 11 oed

Gwers 2: Gwrando ar Jehofa