Digwyddiadau Arbennig

DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Yn Wir, Dydyn Ni Ddim Eisiau Iddi Orffen

Gwelwch y cariad a’r undod ar waith rhwng pobl o wahanol lwythau, tafodau dieithr, a grwpiau cenedlaethol mewn cynhadledd arbennig Tystion Jehofa.

DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Yn Wir, Dydyn Ni Ddim Eisiau Iddi Orffen

Gwelwch y cariad a’r undod ar waith rhwng pobl o wahanol lwythau, tafodau dieithr, a grwpiau cenedlaethol mewn cynhadledd arbennig Tystion Jehofa.

Seremoni Raddio Dosbarth 138 o Ysgol Feiblaidd Gilead y Watchtower

Graddiodd y myfyrwyr ar 14 Mawrth, 2015. Anogwyd pawb a oedd yn bresennol i barhau i ddysgu am Jehofa, ac i ddilyn esiampl Iesu Grist.

Rhoi 19,000 o Deithiau Awyren yn Anrheg

Roedd Corff Llywodraethol Tystion Jehofa yn helpu cenhadon i deithio yn ôl adref er mwyn mynychu cynadleddau a threulio amser gyda’u teuluoedd.

Cariad yn Uno Pawb—Cynhadledd yn Frankfurt, yr Almaen

Mae miloedd o bobl o wahanol wledydd a diwylliannau yn dod at ei gilydd mewn heddwch.

Uchafbwyntiau o Seremoni Raddio Gilead, Dosbarth 138

Roedd y rhaglen yn cynnwys pedair cân newydd sbon, a chyngor ar sut y dylai’r graddedigion ddefnyddio eu breintiau a’r hyfforddiant a gafwyd yn Gilead.

Cynadleddau Rhyngwladol 2014—Tystion Jehofa yn Ceisio yn Gyntaf Deyrnas Dduw

Gwyliwch wrth i frawdoliaeth fyd-eang dod ynghyd i ddysgu am Deyrnas Dduw.

Y Corff Llywodraethol yn Calonogi’r Tystion yn Rwsia ac Wcráin

Ymwelodd dau aelod o Gorff Llywodraethol Tystion Jehofa â Rwsia ac Wcráin er mwyn cryfhau eu cyd-Dystion a gafodd eu heffeithio gan ansefydlogrwydd gwleidyddol.

Uchafbwyntiau Cyfarfod Blynyddol-Hydref 2014

Casglodd filoedd o westeion ar gyfer y 130ain cyfarfod blynyddol o’r Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Gwyliwch uchafbwyntiau’r achlysur pwysig hwn sy’n dathlu 100 mlynedd o reolaeth y Deyrnas.

Dosbarth 137 yn Graddio o Ysgol Gilead

Er 1943, mae Ysgol Gilead wedi dysgu’r ewyllysgar i dyfu yn eu gwybodaeth gywir am Dduw. Gwyliwch uchafbwyntiau’r diwrnod graddio.

Diwrnod Graddio Ysgol Feiblaidd Gilead y Watchtower Dosbarth 136

Roedd yr hyfforddwyr a’r siaradwyr eraill yn annog y myfyrwyr i feithrin yr un agwedd meddwl â Iesu. Roedd y rhai presennol yn mwynhau cyfweliadau a dangosiadau o brofiadau o’r weinidogaeth.

Dosbarth 136 yn Graddio o Ysgol Gilead

Mae’r rhaglen graddio yn cynnwys anerchiadau sy’n seiliedig ar y Beibl, cyfweliadau, a dramâu byrion o brofiadau yn y weinidogaeth.

Cyfarfod a Ddarlledwyd i Bob Cwr o’r Byd

Sut roedd mwy na 1.4 miliwn o bobl mewn 31 o wledydd yn gallu bod yn bresennol ar gyfer y cyfarfod arbennig hwn?