Mae’r rhai sy’n graddio o ysgol Gilead yn cael eu hanfon allan i gryfhau cyfundrefn Tystion Jehofa drwy’r byd. Gwrandewch ar rai ohonyn nhw’n egluro’r agwedd sydd y tu ôl i’w hysbryd hunanaberthol.