Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Erdenet, Mongolia—Trafod llyfryn wedi’i seilio ar y Beibl y tu allan i gartref teuluol

  Y Ffeithiau—Mongolia

  • 2,959,134—Poblogaeth

  • 445—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 9—Cynulleidfaoedd

  • 6,650—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • La Victoria, Feneswela—Cynnig cwrs astudio’r Beibl yn y cartref, yn rhad ac am ddim

  Y Ffeithiau—Feneswela

  • 30,851,300—Poblogaeth

  • 142,117—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,6251,807—Cynulleidfaoedd

  • 1:217—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Ger Juba, De Swdan—Pregethu yn yr iaith Bari wrth ddyn o lwyth y Mondari

  Y Ffeithiau—De Swdan

  • 11,864,683—Poblogaeth

  • 1,308—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 33—Cynulleidfaoedd

  • 1:9,071—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Nonsan-si, Chungnam, De Corea—Rhannu neges y Beibl gyda deiliad sy’n casglu bwyd o jariau traddodiadol

  Y Ffeithiau—De Corea

  • 50,293,000—Poblogaeth

  • 100,544—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,358—Cynulleidfaoedd

  • 1:500—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Sut Gallwch Chi Fod yn Hapus Fel Teulu?

Mae’r Duw hapus, Jehofah, yn dymuno i deuluoedd fod yn hapus. Darganfyddwch y cyngor ymarferol sydd yn y Beibl ar gyfer gwŷr, gwragedd, rhieni, a phlant.

I’r Arddegau

Gwir Gariad neu Gariad Ffôl?

Dysga ystyr cariad ffôl a gwir gariad.

Plant

Un Dyn, Un Ddynes

Beth yw safon Duw ar gyfer y briodas, a pham mae’n bwysig?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.