Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Stellenbosch, De Affrica—Pregethu wrth un sy’n tyfu grawnwin mewn gwinllan y tu allan i Cape Town

  Y Ffeithiau—De Affrica

  • 54,490,000—Poblogaeth

  • 102,606—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2,105—Cynulleidfaoedd

  • 1:531—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Kamaishi, Japan—Tystion Jehofa yn galw ar letyau dros dro er mwyn siarad â goroeswyr y daeargryn a’r tswnami yn 2011

  Y Ffeithiau—Japan

  • 126,573,481—Poblogaeth

  • 214,173—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 3,059—Cynulleidfaoedd

  • 591—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Finnmarksvidda, Norwy—Pregethu yng ngwlad pobl y Sami

  Y Ffeithiau—Norwy

  • 5,211,000—Poblogaeth

  • 11,664—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 168—Cynulleidfaoedd

  • 1:447—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Atol Apataki, Polynesia Ffrengig​—Dysgu’r Beibl yn rhad ac am ddim gan ddefnyddio’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Polynesia Ffrengig

  • 268,207—Poblogaeth

  • 3,206—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 46—Cynulleidfaoedd

  • 1:84—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Sut Gallwch Chi Fod yn Hapus Fel Teulu?

Mae’r Duw hapus, Jehofah, yn dymuno i deuluoedd fod yn hapus. Darganfyddwch y cyngor ymarferol sydd yn y Beibl ar gyfer gwŷr, gwragedd, rhieni, a phlant.

I’r Arddegau

Beth Yw’r Gwir am Dduw?—Rhan 1

Sut gelli di ymateb os bydd rhywun yn dweud “Mae Duw yn cosbi pobl ddrwg drwy wneud iddyn nhw ddioddef”?

Plant

Pam Mae’n Bwysig iti Dalu Sylw yn y Cyfarfodydd?

Cysyllta’r adnodau â’r lluniau. Sut gelli di fod yn debyg i Iesu a dysgu am Dduw?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.