Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Venice, Yr Eidal—Rhannu adnod calonogol o’r Beibl

  Y Ffeithiau—Yr Eidal

  • 60,795,612—Poblogaeth

  • 251,032—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2,997—Cynulleidfaoedd

  • 1:242—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Mindelo, Cape Verde—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

  Y Ffeithiau—Cape Verde

  • 545,993—Poblogaeth

  • 2,143—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 35—Cynulleidfaoedd

  • 1:255—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • De Gwlad yr Iâ—Siarad â ffermwr gan ddefnyddio’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? yn Islandeg.

  Y Ffeithiau—Gwlad yr Iâ

  • 329,000—Poblogaeth

  • 382—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 7—Cynulleidfoedd

  • 1:861—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Phnom Penh, Cambodia—Rhannu neges y Beibl

  Y Ffeithiau—Cambodia

  • 15,577,899—Poblogaeth

  • 924—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 14—Cynulleidfaoedd

  • 1:16,859—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Heb gymryd casgliadau na degwm, dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.

Modd Cymorth Arbennig