Neidio i'r cynnwys

Oes Gan Dduw Enw?

Mae gan Dduw nifer o deitlau, gan gynnwys Hollalluog, Creawdwr, ac Arglwydd. Ond, mae enw personol Duw yn y Beibl dros 7,000 o weithiau.

Gwyliwch y Fideo Hwn

Y TŴR GWYLIO

Rhif 3 2019 | Ai’r Bywyd Hwn Yw’r Cyfan Sydd?

DEFFRWCH!

Rhif 2 2019 | Chwe Gwers Bwysig i Blant

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Priodas a Theulu

Dysgu Plant i Fod yn Ostyngedig

Dysgwch eich plentyn i fod yn ostyngedig heb danseilio ei deimladau o hunan-werth.

Arddegau

Sut Galla’ i Reoli Fy Amser?

Pum awgrym fydd yn dy helpu di i beidio â gwastraffu amser.

Plant

Mae Disgyblu yn Dangos Cariad

Pam mae Jehofa’n disgyblu’r rhai mae’n eu caru?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.