Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • La Guardia, Bolifia​—Trafod y Beibl

  Y Ffeithiau​—Bolifia

  • 10,725,000​—Poblogaeth

  • 26,081​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 332​—Cynulleidfaoedd

  • 1:411​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Sepupa, Botswana​—Yn pregethu wrth bysgotwr ar afon Okavango

  Y Ffeithiau​—Botswana

  • 2,262,000​—Poblogaeth

  • 2,181​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 44​—Cynulleidfaoedd

  • 1:1,037​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Stanley, Ynysoedd Falkland—Tystiolaethau o dŷ i dŷ

  Y Ffeithiau—Ynysoedd Falkland

  • 2,912—Poblogaeth

  • 12—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1—Cynulleidfaoedd

  • 1:243—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Prâg, Y Weriniaeth Tsiec—Rhannu neges llawn gobaith sydd yn y Beibl

  Y Ffeithiau—Y Weriniaeth Tsiec

  • 10,564,866—Poblogaeth

  • 15,594—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 222—Cynulleidfaoedd

  • 1:677—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

DEFFRWCH!

Rhif 1 2017 | Ydych Chi’n Gwneud Gormod?

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Dysgu Plant i Fod yn Ostyngedig

Dysgwch eich plentyn i fod yn ostyngedig heb danseilio ei deimladau o hunan-werth.

I’r Arddegau

Defnyddio Dy Ben Wrth Gymdeithasu Ar-Lein

Cael hwyl a bod yn ddiogel pan wyt ti’n cysylltu â dy ffrindiau ar-lein.

Plant

Cael Hyd i’r Babi Moses

Pwy yw’r bobl yn y llun? Darllen y stori Feiblaidd yn Exodus 2 i gael yr ateb.

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.