Neidio i'r cynnwys

Sut i Fod yn Hapusach Heddiw

Mae’r gyfres hon yn trafod chwe pheth all eich helpu i fod yn fwy bodlon ac yn hapusach nawr.

I Ddysgu Mwy

Gweld y fideos, cerddoriaeth, erthyglau, a'r newyddion diweddaraf.

Gweld Beth Sy’n Newydd

Dewch i Gyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli. Mae croeso cynnes i bawb a does dim casgliad.

Gofynnwch i Dystion Jehofa Alw Draw

Trafodwch bwnc o’r Beibl â Thystion Jehofa, neu rhowch gynnig ar ein cwrs astudio’r Beibl am ddim.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Dau o Dystion Jehofa yn pregethu i ddyn mewn cae reis.