Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Paramaribo, Swrinâm—Defnyddio’r llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw! i drafod pwnc am y Beibl

  Y Ffeithiau​—Swrinâm

  • 540,000—Poblogaeth

  • 2,982—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 55—Cynulleidfaoedd

  • 1:181—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Rarotonga, Ynysoedd Cook—Gwahodd cymydog i ddod i un o’r cyfarfodydd gyda Thystion lleol

  Y Ffeithiau—Ynysoedd Cook

  • 14,974—Poblogaeth

  • 195—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 3—Cynulleidfaoedd

  • 1:77—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Freetown, Sierra Leone—Cynnig y llyfryn Gwrando ar Dduw a Byw am Byth yn yr iaith Themne

  Y Ffeithiau—Sierra Leone

  • 6,592,102—Poblogaeth

  • 2,214—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 39—Cynulleidfaoedd

  • 1:2,977—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Yn agos i Hen Bont, Mostar, Bosnia a Hertsegofina—Cynnig y daflen A Fydd Pobl yn Dioddef am Byth?

  Y Ffeithiau—Bosnia a Hertsegofina

  • 3,810,000—Poblogaeth

  • 1,160—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 16—Cynulleidfaoedd

  • 1:3,284—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Y TŴR GWYLIO

Rhif 1 2017 | Beth Yw’r Anrheg Orau Oll?

DEFFRWCH!

Rhif 1 2017 | Ydych Chi’n Gwneud Gormod?

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Priodas a Theulu

Dysgu Plant i Fod yn Ostyngedig

Dysgwch eich plentyn i fod yn ostyngedig heb danseilio ei deimladau o hunan-werth.

Arddegau

Sut Galla’ i Ennill Mwy o Ryddid?

Rwyt ti’n teimlo’n barod i gael dy drin fel oedolyn, ond ydy dy rieni’n cytuno? Pa gamau elli di eu cymryd i ennill eu hyder?

Plant

Fe Wnaethon Nhw Wrando ac Ufuddhau

Beth ddysgodd Naaman i wrando ac ufuddhau? Sut mae Cristnogion ar draws y byd yn ufuddhau i Iesu heddiw?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.