Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Pula, Croatia​—Cynnig y daflen Sut Rydych Chi’n Teimlo am y Dyfodol? ger amffitheatr hynafol Rufeinig

  Y Ffeithiau​—Croatia

  • 4,240,000​—Poblogaeth

  • 5,335​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 64​—Cynulleidfaoedd

  • 1:795​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • De Gwlad yr Iâ​—Siarad â ffermwr gan ddefnyddio’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? yn Islandeg.

  Y Ffeithiau​—Gwlad yr Iâ

  • 329,000​—Poblogaeth

  • 398​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 6​—Cynulleidfoedd

  • 1:827​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Tha Bawt Ngu, Myanmar—Cynnig cyhoeddiad i helpu rhywun i astudio’r Beibl

  Y Ffeithiau—Myanmar

  • 54,479,161—Poblogaeth

  • 4,211—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 76—Cynulleidfaoedd

  • 1:12,937—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Pentref Laura, Majuro Atoll, Ynysoedd Marshall​—Tystiolaethu yn yr iaith Marsialeg i weithiwr copra

  Y Ffeithiau​—Ynysoedd Marshall

  • 69,747​—Poblogaeth

  • 211​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 4​—Cynulleidfaoedd

  • 1:331​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Ar ôl i’r Plant Adael y Nyth

Mae rhai cyplau priod yn wynebu eu her fwyaf ar ôl i’w plant dyfu i fyny a gadael y cartref. Beth gall rhieni ei wneud i addasu i’r newid hwnnw?

I’r Arddegau

Pwy Yw Iesu Grist? (Rhan 1)

Sut gallet ti ymateb i rywun sy’n dweud mai dyn da yn unig oedd Iesu?

Plant

Profi’r Gwirionedd i Ti Dy Hun

Pa bethau gallet ti wneud i brofi’r gwirionedd i ti dy hun?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.