Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg
 • Funafuti, Twfalw—Rhannu’r newyddion da am y Deyrnas â physgotwr

  Y Ffeithiau—Twfalw

  • 11,308—Poblogaeth

  • 88—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1—Cynulleidfaoedd

  • 1:129—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Zurich, Y Swistir​—Hysbysebu neges y Beibl trwy ddal posteri

  Y Ffeithiau​—Y Swistir

  • 8,482,152​—Poblogaeth

  • 19,354​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 272​—Cynulleidfaoedd

  • 1:438​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Cymuned Nueva Durango, Canindeyú, Paragwâi​—Cynnig y llyfryn Gwrando ar Dduw a Byw am Byth i ddynes Mennonaidd

  Y Ffeithiau​—Paragwâi

  • 6,932,449​—Poblogaeth

  • 10,750​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 239​—Cynulleidfaoedd

  • 1:645​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Rhanbarth Matobo, Simbabwe​—Tystiolaethu o dŷ i dŷ

  Y Ffeithiau​—Simbabwe

  • 16,913,261​—Poblogaeth

  • 48,278​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,353​—Cynulleidfaoedd

  • 1:350​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

DEFFRWCH!

Rhif 2 2019 | Chwe Gwers Bwysig i Blant

Y TŴR GWYLIO

Rhif 2 2019 | Ydy Bywyd yn Werth ei Fyw?

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Priodas a Theulu

Dysgu Plant i Fod yn Ostyngedig

Dysgwch eich plentyn i fod yn ostyngedig heb danseilio ei deimladau o hunan-werth.

Arddegau

Sut Galla’ i Siarad â Fy Rhieni am eu Rheolau?

Dysga sut i siarad yn barchus â dy rieni ac efallai byddi di’n synnu o weld y canlyniadau da.

Plant

Defnyddia Dy Amser yn Ddoeth

Sut gall Effesiaid 5:15, 16 dy helpu di i ddefnyddio dy amser yn ddoeth?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.