Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Marburg, Yr Almaen—Trafod neges y Beibl am obaith yn agos i wersyll ar gyfer ffoaduriaid

  Y Ffeithiau—Yr Almaen

  • 81,083,551—Poblogaeth

  • 165,754—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2,187—Cynulleidfaoedd

  • 1:489—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Idanre, Nigeria—Yn cynnig Y Tŵr Gwylio

  Y Ffeithiau—Nigeria

  • 182,201,962—Poblogaeth

  • 367,103—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 6,145—Cynulleidfaoedd

  • 1:496—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Stryd yn San José, San Juan, Puerto Rico—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Puerto Rico

  • 3,683,200—Poblogaeth

  • 25,832—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 324—Cynulleidfaoedd

  • 1:143—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Honiara, Ynysoedd Solomon—Rhannu neges y Beibl mewn iaith Pisin Ynysoedd Solomon

  Y Ffeithiau—Ynysoedd Solomon

  • 584,020—Poblogaeth

  • 1,962—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 51—Cynulleidfaoedd

  • 1:298—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Fideos Cristnogol

Fideos ar-lein sy’n adeiladu ffydd yn Nuw.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Heb gymryd casgliadau na degwm, dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.