Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Ardal Kunene, Namibia​—Tystiolaethu i bobl o’r llwyth yr Himba gan ddefnyddio’r llyfryn Gwrando ar Dduw a Byw am Byth yn yr iaith Herero

  Y Ffeithiau​—Namibia

  • 2,459,000​—Poblogaeth

  • 2,448​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 44​—Cynulleidfaoedd

  • 1:1,004​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Harbwr Waitemata, Auckland, Seland Newydd​—Rhannu neges y Beibl yn anffurfiol gyda physgotwr

  Y Ffeithiau​—Seland Newydd

  • 4,718,126​—Poblogaeth

  • 14,242​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 186​—Cynulleidfaoedd

  • 1:331​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Oqaatsut, Yr Ynys Las​—Siarad am y Beibl â theulu lleol

  Y Ffeithiau​—Yr Ynys Las

  • 56,000​—Poblogaeth

  • 169​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 5​—Cynulleidfaoedd

  • 1:331​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Fienna, Awstria​—Pregethu yn Michaelerplatz

  Y Ffeithiau​—Awstria

  • 8,699,730​—Poblogaeth

  • 21,561​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 299​—Cynulleidfaoedd

  • 1:403​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Sut Gallwch Chi Fod yn Hapus Fel Teulu?

Mae’r Duw hapus, Jehofah, yn dymuno i deuluoedd fod yn hapus. Darganfyddwch y cyngor ymarferol sydd yn y Beibl ar gyfer gwŷr, gwragedd, rhieni, a phlant.

I’r Arddegau

Beth Yw Ffrind Go Iawn?

Mae’n hawdd i gael ffrindiau ffals, ond sut gallet ti ddarganfod ffrind go iawn?

Plant

Cymharu: Bywyd Heddiw a Bywyd yn y Dyfodol

Pa addewidion yn y Beibl a fydd yn cael eu cyflawni yn y Baradwys?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.