Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Bairro dos Pescadores, yn ardal Maputo, Mosambîc​—Cynnig y cylchgrawn Y Tŵr Gwylio

  Y Ffeithiau​—Mosambîc

  • 28,947,073​—Poblogaeth

  • 56,192​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,175​—Cynulleidfaoedd

  • 1:515​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Montreal, Canada—Cynnig Y Tŵr Gwylio

  Y Ffeithiau​—Canada

  • 36,401,079—Poblogaeth

  • 115,006—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,409—Cynulleidfaoedd

  • 1:317—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Ranheim, Norwy​—Dangos y fideo Pam Astudio’r Beibl? a Goleuni’r Gogledd yn y cefndir

  Y Ffeithiau​—Norwy

  • 5,211,000​—Poblogaeth

  • 11,664​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 168​—Cynulleidfaoedd

  • 1:447​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Havana, Ciwba​—Yn pregethu o ddrws i ddrws yn Hen Havana

  Y Ffeithiau​—Ciwba

  • 11,412,918​—Poblogaeth

  • 95,843​—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,555​—Cynulleidfaoedd

  • 1:119​—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Sut Mae Babi yn Newid Priodas

A fydd cael babi yn cryfhau eich perthynas?

I’r Arddegau

Defnyddio Dy Ben Wrth Gymdeithasu Ar-Lein

Cael hwyl a bod yn ddiogel pan wyt ti’n cysylltu â dy ffrindiau ar-lein.

Plant

Roedd Iesu Bob Amser yn Ufudd

Dydy hi ddim bob amser yn hawdd ufuddhau i’th rieni. Gweld sut gall esiampl Iesu dy helpu.

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.