Neidio i'r cynnwys

Coffadwriaeth Marwolaeth Iesu

Croeso ichi fynychu ein digwyddiad blynyddol i gofio marwolaeth Iesu Grist. Eleni, bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, Ebrill 4, 2023.

 

I Ddysgu Mwy

Gweld y fideos, cerddoriaeth, erthyglau, a'r newyddion diweddaraf.

Gweld Beth Sy’n Newydd

Rhowch Gynnig ar Ein Cwrs Beiblaidd

Rhowch gynnig ar astudiaeth Feiblaidd ryngweithiol gyda hyfforddwr personol.

Gofynnwch i Rywun Alw Draw

Trafod cwestiwn am y Beibl, neu ddysgu mwy am Dystion Jehofa.

Mynd i Gyfarfod

Dysgu am ein cyfarfodydd. Dod o hyd i leoliad cyfarfod sy’n lleol i chi.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Dau o Dystion Jehofa yn pregethu i ddyn mewn cae reis.