Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Montreux, Y Swistir—Cynnig llenyddiaeth Beiblaidd yn agos i Château de Chillon

  Y Ffeithiau—Y Swistir

  • 8,237,666—Poblogaeth

  • 19,219—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 270—Cynulleidfaoedd

  • 1:429—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Manila, Ynysoedd y Philipinau—Rhannu neges y Beibl yn ardal Intramuros

  Y Ffeithiau—Ynysoedd y Philipinau

  • 100,621,100—Poblogaeth

  • 201,761—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 3,246—Cynulleidfaoedd

  • 1:499—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Havana, Ciwba—Yn pregethu o ddrws i ddrws yn Hen Havana

  Y Ffeithiau—Ciwba

  • 11,258,597—Poblogaeth

  • 96,487—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,524—Cynulleidfaoedd

  • 1:117—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Istanbul, Twrci—Cynnig y cylchgrawn Awake! yn yr iaith Dwrceg

  Y Ffeithiau—Twrci

  • 77,700,000—Poblogaeth

  • 2,611—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 31—Cynulleidfaoedd

  • 1:29,759—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Heb gymryd casgliadau na degwm, dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.

Modd Cymorth Arbennig