Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Štrbské Pleso, Slofacia—Cynnig y daflen Pwy Sy’n Rheoli’r Byd?

  Y Ffeithiau—Slofacia

  • 5,421,433—Poblogaeth

  • 11,386—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 142—Cynulleidfaoedd

  • 1:476—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Valparaiso, Tsile—Darllen adnod o’r Beibl

  Y Ffeithiau—Tsile

  • 17,556,815—Poblogaeth

  • 75,351—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 906—Cynulleidfaoedd

  • 1:233—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Traeth Malindi, Cenia—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Cenia

  • 47,233,491—Poblogaeth

  • 28,005—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 619—Cynulleidfaoedd

  • 1:1,687—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Agete, Ynysoedd Dedwydd, Sbaen—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

  Y Ffeithiau—Sbaen

  • 46,439,864—Poblogaeth

  • 111,411—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,533—Cynulleidfaoedd

  • 1:417—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Sut Gallwch Chi Fod yn Hapus Fel Teulu?

Mae’r Duw hapus, Jehofah, yn dymuno i deuluoedd fod yn hapus. Darganfyddwch y cyngor ymarferol sydd yn y Beibl ar gyfer gwŷr, gwragedd, rhieni, a phlant.

I’r Arddegau

Gwir Gariad neu Gariad Ffôl?

Dysga ystyr cariad ffôl a gwir gariad.

Plant

Dweud Diolch

Sut gelli di fod yn ddiolchgar am y pethau mae pobl yn eu gwneud drosot ti?

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.