Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Ardal Lavaux, Y Swistir—Rhannu neges y Beibl

  Y Ffeithiau—Y Swistir

  • 8,327,126—Poblogaeth

  • 19,327—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 275—Cynulleidfaoedd

  • 1:431—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Chachapoyas, Periw—Trafod Teyrnas Dduw â ffermwyr Sbaeneg eu hiaith

  Y Ffeithiau—Periw

  • 31,826,018—Poblogaeth

  • 127,855—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,448—Cynulleidfaoedd

  • 1:249—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Seoul, De Corea—Cymryd rhan yn y tystiolaethu metropolitan

  Y Ffeithiau—De Corea

  • 50,504,000—Poblogaeth

  • 99,962—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,331—Cynulleidfaoedd

  • 1:505—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Fienna, Awstria—Cynnig cyhoeddiadau Beiblaidd ym Maria-Theresien-Platz

  Y Ffeithiau—Awstria

  • 8,699,730—Poblogaeth

  • 21,561—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 299—Cynulleidfaoedd

  • 1:403—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Cyplau a Rhieni

Sut Gallwch Chi Fod yn Hapus Fel Teulu?

Mae’r Duw hapus, Jehofah, yn dymuno i deuluoedd fod yn hapus. Darganfyddwch y cyngor ymarferol sydd yn y Beibl ar gyfer gwŷr, gwragedd, rhieni, a phlant.

I’r Arddegau

Gwir Gariad neu Gariad Ffôl?

Dysga ystyr cariad ffôl a gwir gariad.

Plant

Llyfrnodau i’w Cadw!

Defnyddia’r llyfrnodau yn dy hoff lyfrau!

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Chwilio am Fideos

Chwiliwch yn ein llyfrgell fideo ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu heb gymryd casgliadau na degwm.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.