Ateb y Beibl

Er mwyn i Dduw gael plant, nid oes angen gwraig o gig a gwaed arno. Ond eto, ef yw Creawdwr pob peth byw. (Datguddiad 4:11) Felly, pan greodd Duw y dyn cyntaf, Adda, fe gafodd ei alw’n ‘fab Duw.’ (Luc 3:38) Yn debyg i hyn, mae’r Beibl yn dysgu y cafodd Iesu ei greu gan Dduw. Felly, mae Iesu hefyd yn cael ei alw’n ‘fab Duw.’—Ioan 1:49.

Creodd Duw Iesu cyn creu Adda. Ynglŷn â Iesu, ysgrifennodd Paul: “Mae’n dangos yn union sut un ydy’r Duw anweledig—y ‘mab hynaf’ wnaeth roi ei hun dros y greadigaeth gyfan.” (Colosiaid 1:15) Dechreuodd bywyd Iesu ymhell cyn ei enedigaeth mewn stabl ym Methlehem. Y ffaith yw, mae’r Beibl yn dweud bod ei “wreiddiau yn mynd yn ôl i’r dechrau yn y gorffennol pell.” (Micha 5:2) Fel Mab cyntaf-anedig Duw, roedd Iesu’n ysbryd greadur yn y nefoedd cyn ei eni yn ddyn ar y ddaear. Dywedodd Iesu: “Dw i’n dod oddi uchod.”—Ioan 6:38; 8:23.