Neidio i'r cynnwys

Sut Cafodd Tystion Jehofa eu Henw?

Sut Cafodd Tystion Jehofa eu Henw?

Jehofa yw enw personol Duw, fel y mae’r Beibl yn ei ddatgelu. (Exodus 6:3; Salm 83:18, Beibl Cysegr-lân) Mae tyst yn cyhoeddi gwirionedd neu safbwynt y mae’n bendant amdano.

Felly, mae’r enw Tystion Jehofa yn dangos ein bod ni’n grŵp o Gristnogion sy’n cyhoeddi’r gwirionedd am Jehofa, Creawdwr pob peth. (Datguddiad 4:11) Tystiolaethwn i eraill drwy’r ffordd rydyn ni’n byw a thrwy ddangos iddyn nhw yr hyn rydyn ni wedi ei ddysgu o’r Beibl.—Eseia 43:10-12; 1 Pedr 2:12.