Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Bywyd Bethel

BYWYD BETHEL

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

BYWYD BETHEL

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

Beth Sy’n Digwydd Mewn Swyddfa Gangen Tystion Jehofa?

Mae croeso i ymwelwyr fynd ar daith o amgylch unrhyw un o’n swyddfeydd cangen. Dewch i ymweld â ni!

Arddangosfa Feiblau Sy’n Dod â Chlod i Enw Jehofa

Agorwyd yr arddangosfa drawiadol hon am y Beibl yn ein pencadlys yn 2013. Cyfrannwyd llawer o Feiblau prin a gwerthfawr.

Arddangosfa Unigryw am y Beibl

O’r cychwyn cyntaf, mae Duw wedi gwneud ei enw personol yn hysbys. Gwelwch sut mae enw Duw wedi ei gadw mewn cyfieithiadau o’r Beibl drwy’r oesoedd.

Gwireddu ei Freuddwyd

Fe wnaeth Marcellus oresgyn nifer o broblemau er mwyn ymweld â swyddfeydd cangen yr Unol Daleithiau, a phencadlys Tystion Jehofa. A oedd hi’n werth yr ymdrech?

Llwyddo i Symud o Fewn 60 Diwrnod

Roedd rhaid i Dystion Jehofa symud allan o bum adeilad gyda lloriau yn cyfateb i 11 cae pêl droed. Sut llwyddodd y gwirfoddolwyr i gael popeth yn barod mewn pryd?

Symud Allan o 117 Adams Street

Mae aelodau o’r teulu Bethel yn hel atgofion am y gwaith argraffu yn Brooklyn.

Hanner Canrif yn Wallkill

Yn y cyfweliad hwn, mae George Couch yn esbonio’r hanes y tu ôl i Dystion Jehofa yn cael yr ail fferm, Watchtower Farms, yn agos i Ddinas Efrog Newydd.