Bywyd Bethel

BYWYD BETHEL

Arddangosfa Feiblau Sy’n Dod â Chlod i Enw Jehofa

Agorwyd yr arddangosfa drawiadol hon am y Beibl yn ein pencadlys yn 2013. Cyfrannwyd llawer o Feiblau prin a gwerthfawr.

BYWYD BETHEL

Arddangosfa Feiblau Sy’n Dod â Chlod i Enw Jehofa

Agorwyd yr arddangosfa drawiadol hon am y Beibl yn ein pencadlys yn 2013. Cyfrannwyd llawer o Feiblau prin a gwerthfawr.

Arddangosfa Unigryw am y Beibl

O’r cychwyn cyntaf, mae Duw wedi gwneud ei enw personol yn hysbys. Gwelwch sut mae enw Duw wedi ei gadw mewn cyfieithiadau o’r Beibl drwy’r oesoedd.

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

Gwireddu ei Freuddwyd

Fe wnaeth Marcellus oresgyn nifer o broblemau er mwyn ymweld â swyddfeydd cangen yr Unol Daleithiau, a phencadlys Tystion Jehofa. A oedd hi’n werth yr ymdrech?

Llwyddo i Symud o Fewn 60 Diwrnod

Roedd rhaid i Dystion Jehofa symud allan o bum adeilad gyda lloriau yn cyfateb i 11 cae pêl droed. Sut llwyddodd y gwirfoddolwyr i gael popeth yn barod mewn pryd?

Symud Allan o 117 Adams Street

Mae aelodau o’r teulu Bethel yn hel atgofion am y gwaith argraffu yn Brooklyn.

Hanner Canrif yn Wallkill

Yn y cyfweliad hwn, mae George Couch yn esbonio’r hanes y tu ôl i Dystion Jehofa yn cael yr ail fferm, Watchtower Farms, yn agos i Ddinas Efrog Newydd.