Atgofion melys o adeilad adnabyddus sy’n rhan o dirlun Brooklyn.