Ein Gweinidogaeth Gyhoeddus

GWEINIDOGAETH GYHOEDDUS

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

GWEINIDOGAETH GYHOEDDUS

Cyrraedd Cymunedau Brodorol Canada

Mae Tystion Jehofa yn rhannu neges y Beibl mewn amryw o ieithoedd brodorol i helpu unigolion ddysgu am y Creawdwr yn eu mam iaith.

Dathliad a Gwybodaeth ar Gyfer Brodorion Cynhenid America yn Efrog Newydd

Yng ngŵyl ‘Gateway to Nations’ 2015, cafodd llawer eu plesio gan arddangosfa Tystion Jehofa oedd â detholiad o gyhoeddiadau mewn ieithoedd Brodorol America.

Troedio Gwely’r Môr i Bregethu

Ffordd unigryw Tystion Jehofa o ddod â neges y Beibl i’r bobl sy’n byw ar ynysoedd bach gwasgaredig a elwir yr Halligen.

Dod â Neges y Beibl i Bellterau’r Gogledd

Er gwaethaf yr heriau, mae Tystion Jehofa yn treulio llawer o amser mewn ardaloedd anghysbell yn helpu pobl sydd â diddordeb mewn astudio’r Beibl.

Hyrwyddo JW.ORG yn Ffair Lyfrau Toronto

Cynigiodd Tystion Jehofa lenyddiaeth, dangos fideos, a dangos sut i lywio jw.org. Beth oedd ymateb yr ymwelwyr?

Mwy na 165,000 o Drolïau Llenyddiaeth

Er mai prif ffordd Tystion Jehofa o ddysgu eraill am wirioneddau’r Beibl yw mynd o dŷ i dŷ, mae trolïau llenyddiaeth yn ffordd effeithiol o gyrraedd pobl.

Ymgyrch Fyd-Eang i Hybu JW.ORG

Ym mis Awst 2014 dosbarthwyd taflen arbennig gan Dystion Jehofa i godi diddordeb yn eu gwefan. Beth oedd y canlyniad?

Tystion Jehofa yn Cyrraedd Carreg Filltir o Ran Niferoedd

Ers Awst 2014, mae mwy na 8 miliwn o Dystion Jehofa yn pregethu. Sut mae eu haelodaeth wedi tyfu ers y Rhyfel Byd Cyntaf?

Arddangosfa Feiblaidd Unigryw yn Ffrainc

Aeth miloedd o ymwelwyr i Ffair Ryngwladol Rouen 2014 yng ngogledd Ffrainc. Roedd stondin arbennig yn tynnu eu sylw gyda’r thema “Y Beibl—Ddoe, Heddiw, ac Yfory.”

Defnyddio JW.ORG i Rannu Neges y Beibl

Mae Tystion Jehofa o bob oedran wrth eu boddau yn defnyddio eu gwefan newydd i gyrraedd gymaint o bobl â phosibl gyda’r newyddion da am Deyrnas Dduw.

Carwyr Rhyddid yn Cyfarfod yn Armada Rouen

Defnyddiodd Tystion Jehofa stondinau symudol i gynnig llenyddiaeth Feiblaidd yn ddi-dâl i’r bobl a oedd yn ymweld â’r ŵyl hon yn Ffrainc.

Pregethu Mewn Ardaloedd Gwledig​—Awstralia

Ewch ar daith yng nghwmni teulu o Dystion Jehofa sy’n treulio wythnos gyffrous yn siarad am y Beibl â phobl sy’n byw ym mherfeddwlad Awstralia.

Pregethu ar Hyd Afon Xingu

Teithiodd grŵp o Dystion mewn cwch 50 troedfedd er mwyn pregethu am Deyrnas Dduw i’r bobl sy’n byw yn y pentrefi ar hyd yr afon.

Pregethu Mewn Ardaloedd Gwledig​—Iwerddon

Mae teulu’n disgrifio sut mae trip i bregethu yn Iwerddon wedi eu helpu i glosio at ei gilydd.