Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Mwy na 165,000 o Drolïau Llenyddiaeth

Mwy na 165,000 o Drolïau Llenyddiaeth

Mae Tystion Jehofa, sy’n adnabyddus am fynd o ddrws i ddrws, yn cael eu gweld nawr gyda throlïau llenyddiaeth mewn llefydd cyhoeddus.

Yn ddiweddar, mae mwy o bwyslais wedi bod ar y math yma o dystiolaethu. Ym mis Tachwedd 2011, roedd grŵp o Dystion yn Efrog Newydd yn tystiolaethu am y Beibl drwy ddefnyddio trolïau a byrddau llenyddiaeth. Roedd yr ymgyrch hon mor effeithiol fel y dechreuodd y Tystion wneud yr un peth mewn dinasoedd eraill.

Ers mis Mawrth 2015, dosbarthwyd 165,390 o drolïau i gynulleidfaoedd Tystion Jehofa ar draws y byd. Yn ogystal, fe brynwyd miloedd o stondinau a byrddau.

Mynd o dŷ i dŷ yw’r brif ffordd y mae Tystion Jehofa yn dysgu eraill am wirioneddau’r Beibl. Ond eto, mae’r trolïau wedi bod yn effeithiol iawn. Ystyriwch rai enghreifftiau.

Yng ngwlad Periw, dyma ddyn o’r enw Raul yn mynd at un o’r trolïau, a gofynnodd i’r Tystion “Lle’r ydych chi wedi bod? Dw i wedi bod yn chwilio amdanoch chi am dair blynedd! Pan welais i’r troli, dyma fi’n diolch i Dduw.”

Er bod y Tystion yn gweithio’r ardal yn aml, nid oedd Raul byth gartref yn ystod y dydd nac ar y penwythnos. Fe esboniodd ei fod wedi astudio’r Beibl gyda’r Tystion yn y gorffennol, a’i fod eisiau ailddechrau, a dyna a ddigwyddodd.

Yng ngwlad Bwlgaria, cymerodd un cwpl ifanc y llyfr The Secret of Family Happiness oddi ar un o’r trolïau. Yr wythnos ganlynol, fe ddaethon nhw’n ôl a chymryd dau lyfr: Storïau o’r Beibl a Learn From the Great Teacher. Dyma un o’r Tystion wrth y troli yn gofyn faint o blant oedd ganddyn nhw, a’r ateb oedd: “Dim eto, ond pan gawn ni blant, rydyn ni eisiau eu dysgu nhw am Dduw. Y llyfrau yma ydy’r union beth rydyn ni yn eu hangen.”

Yn Wcráin, dyma ddyn mewn dillad milwrol yn dod at y Tystion wrth y troli. Dywedodd: “Ferched, dywedwch wrthyf, pa bryd y bydd Armagedon yn dod?” Roedd y dyn wedi bod yn ymladd yn y rhyfel diweddar yn Wcráin. Roedd digwyddiadau byd-eang wedi achosi iddo gredu bod Armagedon am ddigwydd yn y dyfodol agos, ond nid oedd yn deall pam nad oedd Duw wedi gweithredu eto. Esboniodd y Tystion o’r Beibl y rheswm pam nad oedd Duw wedi ymyrryd eto, gan ddangos iddo hefyd y bydd Duw, cyn bo hir, yn dinistrio’r drygionus. Cymerodd y dyn Y Tŵr Gwylio a’r Awake!, a hefyd y llyfr Is There a Creator Who Cares About You?

Ym Macedonia, aeth un dyn ifanc at y troli a dweud wrth y Tystion ei fod yn gyfarwydd â’r cylchgronau, ond ei fod nawr eisiau’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? Dywedodd y byddai’n mynd yn syth i’r llyfrgell i’w ddarllen.

Ymhen dwy awr, dyma’r dyn yn dychwelyd ac yntau wedi darllen 79 o’r tudalennau cyntaf yn y llyfr. Ac meddai: “Mae’r llyfr yma’n newid bywydau! Dw i wedi dod i ddeall bod llawer iawn o’r pethau dw i wedi credu ynddyn nhw yn anghywir. Mae popeth sy’n cael ei esbonio yn y llyfr yn gwneud synnwyr imi. Mae hyn wedi newid yn llwyr y ffordd rydw i’n edrych ar fywyd!”