Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Carwyr Rhyddid yn Cyfarfod yn Armada Rouen

Carwyr Rhyddid yn Cyfarfod yn Armada Rouen

Ym mis Mehefin 2013, o’r 6ed i’r 16eg, heidiodd miliynau o ymwelwyr o bedwar ban y byd i Rouen, yng ngogledd Ffrainc, i ymweld ag un o’r cynulliadau mwyaf prydferth ac enfawr o longau sydd i’w weld yn y byd, sef yr Armada.

Wedi hwylio am 75 o filltiroedd troellog i fyny’r afon Seine, un o nodweddion mwyaf hyfryd Normandi, dyma’r tecaf a’r talaf o longau hwylio’r byd yn bwrw eu hangorau ar hyd glan o bedair milltir wedi ei gwneud yn barod ar gyfer yr ŵyl. Am dros ddeg o ddyddiau, cafodd ymwelwyr y cyfle unigryw o fyrddio a chrwydro unrhyw un o’r 45 o longau tal chwedlonol a oedd yn bresennol yn yr ŵyl.

Beth ysgogodd cymaint o bobl mor amryw eu hoedran i ymweld â’r ŵyl? Ateb trefnydd a sylfaenydd yr Armada yw, bod yr ŵyl yn cynnig cyfle “i ymnesáu at ‘Mawrion y Moroedd’ sydd yn peri inni freuddwydio.” Yn wir, beth bynnag yw’n hoedran, mae’r llongau hwylio hardd hyn yn dwyn i gof ddarlun o fordeithiau pell, ple y mae rhyddid.

Y mae hefyd math arall o ryddid ar gael—yng ngwirioneddau’r Beibl, a chafodd miloedd o ymwelwyr y cyfle i glywed amdano. (Ioan 8:31, 32) Wrth iddyn nhw droedio ynghyd â’r heidiau ar lonydd cul a chanoloesol dinas ddeniadol Rouen, roedd yn amhosibl i’r bobl fethu stondinau symudol Tystion Jehofa y ddinas. Cafodd y morwyr a’r teithwyr a ymwelodd ag unrhyw un o’r stondinau wahoddiad i gymryd llenyddiaeth Feiblaidd yn ddi-dâl. Mynegodd nifer o’r bobl eu diddordeb yn erthygl amlycaf Y Tŵr Gwylio a oedd yn dwyn y teitl “A World Without Prejudice—When?”, a chawson nhw wahoddiad i wrando ar anerchiad wedi’i seilio ar y Beibl a gafodd ei draddodi trwy Ffrangeg, Saesneg neu Sbaeneg.

Datganodd dinasyddion Rouen werthfawrogiad am fenter newydd y stondinau. Er mor annisgwyl a oedd iddo weld y Tystion wrthi’n sefyll gerbron eu stondinau, medd un dyn: “Rydw i’n hapus o’ch gweld chi ar y strydoedd. Mae gennyf i barch at y sawl sy’n dal ei dir dros ei ddaliadau, er nad ydw i’n rhannu’r un ffydd â chi.” Ymateb dau ŵr mewn oed o gyfarfod â chwpl o Dystion ifanc yn brysur ar eu stondin oedd: “Mi fedrwch chi fod yn falch o’ch hunaniaeth!”