Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Arddangosfa Feiblaidd Unigryw yn Ffrainc

Arddangosfa Feiblaidd Unigryw yn Ffrainc

Aeth miloedd o ymwelwyr i Ffair Ryngwladol Rouen 2014 yng ngogledd Ffrainc. Roedd stondin arbennig yn tynnu eu sylw gyda’r thema “Y Beibl—Ddoe, Heddiw, ac Yfory.”

Gosodwyd sawl sgrin tu allan i’r stondin er mwyn chwarae fideo byr am hen lawysgrifau’r Beibl, ac roedd hyn yn denu llawer o ymwelwyr. Y tu mewn i’r stondin, roedd ymwelwyr yn medru dysgu am gyngor ymarferol y Beibl, ei gywirdeb hanesyddol a gwyddonol, a’i ddosbarthiad eang.

Roedd yr arddangosfa yn egluro sut mae’r Beibl wedi goroesi dros yr oesoedd, ac yn dangos ei fod ar gael nawr i biliynau o ddarllenwyr mewn amrywiaeth o ffurfiau printiedig ac electronig. Derbyniodd yr ymwelwyr gopïau o’r New World Translation am ddim, fersiwn o’r Beibl a gynhyrchwyd gan Dystion Jehofa mewn dros 120 o ieithoedd.

Roedd nifer o ymwelwyr yn dangos eu gwerthfawrogiad am yr ymdrech a wnaeth y Tystion i sicrhau bod y Beibl ar gael i’r cyhoedd. Wrth i weithiwr ieuenctid edrych ar yr arddangosfa gyda grŵp yn eu harddegau, dywedodd: “Mae’r Beibl yn rhan o’n hanes ni. Mae’n llyfr byw. Pob tro dw i’n ei ddarllen, dw i’n darganfod atebion i fy mhroblemau.”

Roedd un nain 60 oed yn synnu bod copi o’r Beibl ar gael iddi am ddim. Dywedodd hi: “Dylen ni i gyd ddechrau ei ddarllen eto gan ein bod ni i gyd yn ei angen o!”