Neidio i'r cynnwys

Mil o Neuaddau’r Deyrnas ac yn Dal i Gynyddu

Mil o Neuaddau’r Deyrnas ac yn Dal i Gynyddu

Yn Awst 2013, cyrhaeddodd Tystion Jehofa garreg filltir yn Ynysoedd y Philipinau! Drwy eu rhaglen adeiladu unigryw, fe wnaethon nhw gwblhau adeiladu mil o Neuaddau’r Deyrnas. Yn aml, fel llawer o wledydd, nid oes gan gynulleidfaoedd yn Ynysoedd y Philipinau yr arian na’r profiad i adeiladu Neuaddau’r Deyrnas eu hunain heb gymorth. Am flynyddoedd, roedd rhai yn cyfarfod yng nghartrefi pobl, tra bo eraill yn adeiladu cytiau bambŵ.

Roedd cynnydd nifer o Dystion Jehofa, yn Ynysoedd y Philipinau ac yng ngwledydd eraill, yn creu mwy o angen am Neuaddau’r Deyrnas. O ganlyniad, ym 1999 sefydlodd Corff Llywodraethol Tystion Jehofa gynllun i adeiladu Neuaddau’r Deyrnas yng ngwledydd sydd â diffyg adnoddau. O dan y cynllun hwn, roedd Tystion lleol yn cyfrannu arian a oedd o fewn eu gallu, a chafodd cyfraniadau gwledydd eraill eu hychwanegu at y swm. Mae adeiladwyr gyda hyfforddiant yn cael eu rhannu i mewn i adrannau er mwyn helpu cynulleidfaoedd i adeiladu eu Neuaddau eu hunain. Ym mis Tachwedd 2001, rhoddwyd y cynllun hwn ar waith yn Ynysoedd y Philipinau.

Mae Iluminado yn aelod cynulleidfa Marilao, Bulacan, y gynulleidfa a oedd y milfed i gael Neuadd newydd. Fe ddywedodd: “Roeddwn i’n mwynhau’n fawr iawn y frawdoliaeth Gristnogol. Roedd gymaint yn gwirfoddoli​—dynion a merched, yn hen ac ifainc yn cydweithio o dan haul poeth. Er y blinder, roedd hi’n bleser i weld beth roedden ni wedi ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Gwnaeth ymdrechion y gwirfoddolwyr argraff dda ar y rhai nad oedden nhw’n Dystion. Dywedodd perchennog lori a oedd yn mynd â gro a thywod i’r safle: “Rydych chi fel morgrug​—mae ’na gymaint ohonoch chi! Mae pawb yn helpu. Dw i erioed wedi gweld rhywbeth fel hyn o’r blaen.”

Neuadd y Deyrnas Newydd Sbon

O’r dechrau i’r diwedd, gorffennwyd y gwirfoddolwyr yr adeilad mewn llai na chwe wythnos. Gan fod y gwaith adeiladu drosodd yn gyflym, roedd aelodau’r gynulleidfa yn gallu canolbwyntio ar y gwaith pwysig o bregethu’r newyddion da.​—Mathew 24:14.

Dywedodd Ellen, aelod arall o’r gynulleidfa: “Nid oedd lle i bawb fynd i mewn i’r Neuadd, ac roedd rhaid i lawer ohonon ni eistedd y tu allan. Mae’r Neuadd newydd yn hyfryd, ac yn llawer mwy cyfforddus. Felly, gallwn elwa o’r cyfarwyddyd a’r anogaeth rydyn ni’n eu cael yn y cyfarfodydd.”