Neidio i'r cynnwys

Adeiladu Neuaddau’r Deyrnas Mewn Ardaloedd Anghysbell

Adeiladu Neuaddau’r Deyrnas Mewn Ardaloedd Anghysbell

Daeth pum tîm o wirfoddolwyr at ei gilydd i adeiladu dwy Neuadd y Deyrnas ar gyfer Tystion Jehofa. Roedd un neuadd yn un o diriogaethau tramor Ffrainc, 25 cilomedr (15 milltir) oddi ar arfordir y Tir Newydd, Canada, a’r llall mewn tref o’r enw Happy Valley-Goose Bay yn Labrador.