Mae pencadlys Tystion Jehofa yn cael ei adeiladu yn Warwick, Efrog Newydd. Mae gwirfoddolwyr o bob rhan o America yn dod i weithio’n ddi-dâl ar y prosiect enfawr hwn, ac yn gweithio o fewn amserlen dynn. Maen nhw’n gweithio’n galed iawn ac yn eu gweld eu llafur fel anrheg i Dduw. Gwyliwch y criw unigryw yn cyflawni pethau anhygoel!