Mae Tystion Jehofa yn gwella ac ehangu eu hadeiladau yn Wallkill, Efrog Newydd. Yn yr oriel hon fe welwch peth o’r gwaith a wnaed rhwng Gorffennaf 2013 a Hydref 2014. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2015.

Llun o’r awyr yn dangos canolfan Wallkill fel y bu ar 21 Hydref, 2013.

  1. Y Felin Flawd (dymchwelwyd ym mis Ionawr 2014)

  2. Estyniad ar gyfer gwaith golchi a sychlanhau

  3. Ffreutur

  4. Neuadd Breswyl E

  5. Swyddfeydd

  6. Argraffdy

  7. Shawangunk Kill (nant)