Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gwyliau a Dathliadau

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am y Nadolig?

Efallai y bydd hanes chwech o arferion y Nadolig yn eich synnu.

Pryd Cafodd Iesu ei Eni?

Pam y mae’r Nadolig yn cael ei ddathlu ar 25 Rhagfyr.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am y Pasg?

Dysgwch am bump o draddodiadau gŵyl y Pasg a’u tarddiad.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Wreiddiau Nos Galan Gaeaf?

Ai dim ond hwyl ddiniwed yw Nos Galan Gaeaf?

Beth Yw’r Pasg Iddewig?

Beth mae’n ei goffáu? Pam gwnaeth Iesu ei ddathlu ond nid Cristnogion heddiw?