Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Dioddefaint

Pam Mae Pobl yn Dioddef?

Ai Duw Sydd ar Fai am Ein Dioddefaint?

Gall unrhyw un gael ei daro gan ddioddefaint—hyd yn oed y rhai sy’n plesio Duw. Pam?

Ai’r Diafol Yw Achos Ein Holl Ddioddefaint?

Y Beibl sy’n dangos ffynhonnell dioddefaint dynion.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Drychinebau Naturiol?

Ai cosb gan Dduw yw trychinebau naturiol? Ydy Duw yn helpu’r rhai sy’n dioddef o ganlyniad?

Ymdopi â Dioddefaint

Eisiau Marw​—Ydy’r Beibl yn Gallu Fy Helpu i Ymdopi â Meddyliau Hunanladdol?

Pa gyngor ymarferol sydd yn y Beibl ar gyfer pobl sydd eisiau marw?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Ewthanasia?

Beth os yw rhywun yn derfynol wael? A oes rhaid ymestyn bywyd o dan bob amgylchiad?