Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ffordd o Fyw a Moesau

Priodas a’r Teulu

Ydy Hi’n Iawn Iddyn Nhw Fyw Gyda’i Gilydd Heb Briodi?

Dysgwch beth sydd gan y Beibl i ddweud am gariad, rhyw a byw gyda’ch gilydd.

Ydy’r Beibl yn Trafod Priodasau o’r Un Rhyw?

Yr un a sefydlodd briodas sy’n gwybod orau sut i greu uned hapus a pharhaol.

Ydy’r Beibl yn Caniatáu Ysgariad?

Dysgwch beth mae Duw yn ei ganiatáu a beth mae ef yn ei gasáu.

Beth Mae’n ei Olygu i ‘Anrhydeddu Dy Dad a’th Fam’?

Hwyrach y byddwch yn synnu i ddysgu’r hyn nad yw’r gorchymyn yn ei olygu.

Rhyw

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Fod yn Hoyw?

Beth yw agwedd Duw tuag at weithredoedd cyfunrhywiol? Oes modd plesio Duw er gwaethaf teimladau hoyw?

A Ddylai Gristnogion Ddefnyddio Dulliau Atal Cenhedlu?

Wrth ddewis ffordd o reoli cenhedlu, a oes ’na gyfraith foesol i gyplau eu hystyried?

Dewisiadau

Ydy Hi’n Iawn i Gristion Gael Triniaeth Feddygol?

Ydy ein dewis o driniaeth feddygol o bwys i Dduw?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Drallwysiadau Gwaed?

Yn ôl y Beibl, rhoddodd Duw orchymyn i ‘ymgadw rhag gwaed.’ Sut mae hyn yn berthnasol heddiw?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Erthylu?

Pryd mae bywyd plentyn yn dechrau? A fydd Duw yn maddau i rywun sydd wedi cael erthyliad?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Gael Tatŵs?

Ydy cael tatŵ yn apelio atoch chi? Beth yw rhai egwyddorion yn y Beibl y dylech chi eu hystyried?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Wisgo Colur a Gemwaith?

Ydy’r Ysgrythurau’n condemnio’r mathau hyn o addurniad corfforol?

Ydy Ysmygu yn Bechod?

Os nad yw’r Beibl yn sôn am ysmygu, sut allai fod yn bosib ateb y cwetiwn hwn?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Roi?

Sut fath o roi sydd yn plesio Duw?