Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Duw

Pwy Yw Duw?

Ai Iesu Yw Enw Duw?

Ni wnaeth Iesu erioed gyfeirio at ei hun fel Duw Hollalluog. Pam?

Ydy Duw yn Rym Dideimlad?

Mae’r Beibl yn dweud bod Duw wedi creu popeth, ond a ydy ef yn gofalu amdanon ni?

Ydy Duw yn Byw Mewn Lle Penodol?

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud ynglŷn â lle mae Duw yn byw? Ydy Iesu yn yr un lle?

A Ydy Dysgeidiaeth y Drindod yn y Beibl?

Mae llawer o grefyddau’n dysgu bod Duw yn Drindod. Ydy’r Beibl yn dysgu hyn?

Ai Mam Duw Yw Mair?

Mae’r Ysgrythurau Sanctaidd a hanes Cristnogaeth yn rhoi ateb clir i gwestiynau am y gred hon.

Ewyllys Duw

Ai Duw Sydd ar Fai am Ein Dioddefaint?

Gall unrhyw un gael ei daro gan ddioddefaint—hyd yn oed y rhai sy’n plesio Duw. Pam?

Ysbryd Glân

Beth Yw’r Ysbryd Glân?

Mae’r Beibl yn cyfeirio at yr ysbryd glân fel “dwylo” Duw am reswm da.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddysgu am Lefaru â Thafodau?

A yw’r ddawn i lefaru â thafodau’n dangos pwy sydd yn wir Gristnogion?