Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Učme přímo z Bible

Učme přímo z Bible

Od září bude v Pracovním sešitě vycházet nová série úvodů do služby s názvem „Učme přímo z Bible“. Naším cílem bude seznámit druhé s nějakou základní biblickou naukou pomocí otázky a biblického verše.

Pokud oslovený projeví zájem, snažme se udělat něco pro to, aby měl chuť se s námi znovu setkat. Můžeme mu například dát nějakou publikaci nebo mu pustit video z jw.org. Měli bychom se k němu vrátit během pár dní, abychom mohli snadno navázat na předchozí rozhovor. Nové úvody a také úkoly studentů budou založené na knize Co Bible doopravdy říká? V rámečku na konci každé kapitoly této knihy najdeme další verše, které můžeme použít na opětovné návštěvě nebo na jejichž základě můžeme vést studium. Díky tomu můžeme vyučovat přímo z Bible.

K věčnému životu vede jen jedna cesta. (Mt 7:13, 14) Protože mluvíme s lidmi, kteří pocházejí z různého prostředí, musíme jim podat myšlenky z Bible tak, aby je zaujaly. (1Ti 2:4) Když se naučíme přirozeně mluvit o námětech z Bible a zlepšíme se v tom, jak správně zacházet „se slovem pravdy“, budeme mít ze služby větší radost a přinese to pěkné výsledky. (2Ti 2:15)