Vydávání svědectví ve Vídni přes domovní telefon

PRACOVNÍ SEŠIT Srpen 2016

Úvody do služby

Jak nabídnout Probuďte se! a brožuru Dobrá zpráva od Boha. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Zůstaň na tajném místě Nejvyššího

Co je Jehovovo „tajné místo“ a jak nám poskytuje ochranu? (91. žalm)

ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak pomáhat zájemcům, aby dělali pokroky a dali se pokřtít

Proč je tento duchovní cíl tak důležitý? Jak můžeš zájemci pomáhat, aby ho dosáhl?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

I ve stáří se člověku může duchovně dařit

Devadesátý druhý žalm ukazuje, že i ve stáří člověk může v duchovním ohledu nést ovoce.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Jehova „pamatuje, že jsme prach“

David použil ve 103. žalmu přirovnání, aby popsal hloubku Jehovova milosrdenství.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Vzdávejte díky Jehovovi“

Verše 106. žalmu nám pomáhají ve svém srdci rozvíjet vděčnost Jehovovi a udržovat si ji.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Čím oplatím Jehovovi?“

Jak chtěl žalmista dát Jehovovi najevo svoji vděčnost?(116. žalm)

ŽIVOT KŘESŤANA

Učme přímo z Bible

Využij tyto úvody, abys druhé seznámil s nějakou základní biblickou naukou.

ŽIVOT KŘESŤANA

Zvláštní kampaň v září, při které budeme nabízet Strážnou věž

Strážná věž bude pojednávat o útěše a rozebere, jestli můžeme útěchu získat od Boha.