Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zvláštní kampaň v září, při které budeme nabízet Strážnou věž

Zvláštní kampaň v září, při které budeme nabízet Strážnou věž

Lidé na celém světě potřebují útěchu. (Ka 4:1) Během celého září se proto zaměříme na to, abychom co nejvíce lidem nabídli Strážnou věž, která bude téma útěchy rozebírat. Protože ale chceme mluvit s lidmi a povzbudit je osobně, nebudeme časopisy nechávat těm, kdo nejsou doma.

CO ŘÍCT A JAK POSTUPOVAT

„Každý z nás někdy potřebuje útěchu. Ale kde ji hledat? [Přečti 2. Korinťanům 1:3, 4.] Z tohoto vydání Strážné věže se dozvíte, jestli můžeme získat útěchu od Boha.“

Pokud člověk projeví zájem a vezme si časopis:

UKAŽ MU VIDEO PROČ STUDOVAT BIBLI?

Potom mu nabídni studium Bible.

PŘIPRAV SI PŮDU PRO OPĚTOVNOU NÁVŠTĚVU

Nadhoď otázku, kterou zodpovíš příště, jako například: „Proč Bůh připouští utrpení?