2. Timoteovi 2:1–26

  • Poselství svěřuj způsobilým lidem (1–7)

  • Snášet utrpení pro dobrou zprávu (8–13)

  • Správně zacházej s Božím slovem (14–19)

  • Utíkej před touhami mládí (20–22)

  • Jak jednat s odpůrci (23–26)

2  Mé dítě,+ čerpej sílu z nezasloužené laskavosti, která je v Kristu Ježíši,  a to, co jsi ode mě slyšel a co potvrdilo mnoho svědků,+ svěřuj věrným lidem, kteří pak budou způsobilí vyučovat jiné.  Jako dobrý voják+ Krista Ježíše buď ochotný trpět.+  Žádný voják se nezaplétá do obchodních záležitostí.* Chce totiž získat schválení toho, kdo ho najal.  A ten, kdo při hrách nezávodí podle pravidel, nezíská cenu.*+  Rolník, který tvrdě pracuje, má dostat podíl z úrody jako první.  Přemýšlej o tom, co říkám. Pán ti pomůže všemu porozumět.*  Pamatuj, že Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých+ a byl Davidovým potomkem.*+ To je dobrá zpráva, kterou oznamuji+  a pro kterou trpím a jsem v poutech jako nějaký zločinec.+ Ale Boží slovo spoutané není.+ 10  Proto všechno snáším kvůli vyvoleným,+ aby i oni byli zachráněni prostřednictvím Krista Ježíše a získali věčnou slávu. 11  Tento výrok je spolehlivý: Pokud jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít.+ 12  Pokud vytrváváme, budeme s ním kralovat.+ Pokud ho zapřeme, i on nás zapře.+ 13  Pokud jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. 14  Připomínej jim to a poučuj je* před Bohem, aby se nehádali o slova, protože to není k ničemu, jen ke škodě* těch, kdo naslouchají. 15  Velmi se snaž, aby ses před Bohem prokázal jako schválený,* jako dělník, který se nemá za co stydět a správně zachází se slovem pravdy.+ 16  Vyhýbej se prázdným, bezbožným řečem,+ protože povedou ke stále větší bezbožnosti 17  a slova takových lidí se budou šířit jako sněť. Patří k nim i Hymenaios a Filetos.+ 18  Tito muži se odchýlili od pravdy. Říkají, že vzkříšení už nastalo,+ a podvracejí víru některých. 19  Ale Bůh položil pevný základ, který zůstává stát a je na něm tento nápis:* „Jehova* zná ty, kdo mu patří“+ a také: „Ať se každý, kdo vzývá Jehovovo* jméno,+ odvrátí od špatnosti.“ 20  Ve velkém domě nejsou jen nádoby ze zlata a stříbra, ale také ze dřeva a hlíny. Některé jsou k čestnému účelu, jiné k nečestnému. 21  Pokud se někdo od těch druhých nádob drží dál, bude nádobou k čestnému účelu, posvěcenou, užitečnou svému majiteli, připravenou pro každé dobré dílo. 22  Proto utíkej před touhami mládí. Snaž se jednat správně* a usiluj o víru, lásku a pokoj spolu s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23  Kromě toho se nepouštěj do hloupých a nesmyslných debat,+ protože víš, že to vyvolává hádky. 24  A Pánův otrok se nemá hádat, ale má být ke všem laskavý*+ a schopný vyučovat, má se ovládat, když mu někdo křivdí,+ 25  a má s mírností poučovat ty, kdo se bouří.+ Bůh jim snad dovolí, aby činili pokání* a mohli tak přesně poznat pravdu.+ 26  Možná se vzpamatují a vyváznou z pasti, do které je Ďábel zaživa chytil, aby konali jeho vůli.+

Poznámky

Nebo možná „do záležitostí každodenního života“.
Nebo „korunu, věnec“.
Nebo „dá ve všem dobrý úsudek“.
Dosl. „z Davidova semene“.
Nebo „k ničení, podvracení“.
Dosl. „důkladně svědči“.
Nebo „osvědčený“.
Dosl. „pečeť“.
Nebo „usiluj o spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „jemný, taktní“.
Nebo „dá, aby změnili smýšlení“.