Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak pomáhat zájemcům, aby dělali pokroky a dali se pokřtít

Zlepšujme svou službu: Jak pomáhat zájemcům, aby dělali pokroky a dali se pokřtít

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Když chce někdo mít Jehovovo schválení, musí mu zasvětit svůj život a dát se pokřtít. (1Pe 3:21) Ty, kdo v souladu se svým zasvěcením jednají, Jehova v duchovním ohledu chrání. (Ža 91:1, 2) Nezasvěcujeme se člověku, práci nebo organizaci, ale Jehovovi. Proto je důležité, aby zájemce rozvíjel svou vděčnost a lásku k Bohu. (Ří 14:7, 8)

JAK NA TO:

  • Při studiu si povídejte o tom, co probíraná látka říká o Jehovovi. Připomínej zájemci, že je důležité každý den číst Bibli a „ustavičně“ se modlit. (1Te 5:17; Jk 4:8)

  • Povzbuzuj zájemce, aby si zasvěcení Bohu a křest dal jako cíl. Taky mu pomáhej dosahovat menších cílů, například podávat komentáře na shromáždění nebo vydávat svědectví sousedům a spolupracovníkům. Pamatuj ale na to, že Jehova nikoho nenutí, aby mu sloužil – je to věc osobního rozhodnutí. (5Mo 30:19, 20)

  • Motivuj zájemce, aby udělal potřebné změny s cílem potěšit Jehovu a být způsobilý ke křtu. (Př 27:11) Některé vlastnosti a zvyky může mít zájemce hluboce zakořeněné, a tak bude možná potřebovat dlouhodobou pomoc, aby odložil starou osobnost a oblékl si novou. (Ef 4:22–24) Můžeš využít články z rubriky „Bible mění život lidí“, která vychází ve Strážné věži.

  • Vyprávěj mu, jakou zažíváš radost, když sloužíš Jehovovi. (Iz 48:17, 18)