Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | PŘEKONALA VĚDA BIBLI?

Věda má své hranice

Věda má své hranice

V poslední době se objevilo hodně knih, které vysvětlují názory takzvaných nových ateistů. Tyto publikace vzbudily velkou pozornost a rozpoutaly bouřlivou diskuzi. Neurobiolog David Eagleman o tom napsal: „Někteří čtenáři těchto knih získají dojem, že vědci si myslí, že všechno pochopili.“ Potom dodal: „Ale dobří vědci jsou vždy otevření novým názorům. Historie vědy je plná nečekaných objevů.“

Během staletí nadaní vědci skutečně došli k mnoha překvapivým výsledkům při zkoumání různých záhad v přírodě. Někteří se však při tom dopustili závažných chyb. Například Isaac Newton byl jedním z největších vědců všech dob. Dokázal, že gravitační síla udržuje pohromadě planety, hvězdy a galaxie. Vynalezl diferenciální a integrální počet – odvětví matematiky, které se používá při programování, v kosmonautice a jaderné fyzice. Věnoval se ale také alchymii – pseudovědě, která používá astrologii a zaklínadla s cílem přeměnit olovo a další kovy ve zlato.

Víc než 1 500 let před Newtonem řecký astronom Ptolemaios sledoval prostým okem pohyb planet po noční obloze. Byl také zkušený kartograf. Nicméně byl přesvědčen, že středem vesmíru je naše Země. Astrofyzik Carl Sagan o Ptolemaiovi napsal: „Jeho geocentrické pojetí vesmíru bylo přijímáno po 1 500 let, což ukazuje, že velká inteligence není zárukou, že se vědec nedopustí hrubého omylu.“

Dnešním vědcům hrozí podobné nebezpečí. Pochopí někdy, jak funguje vesmír? Je jistě namístě uznat, že věda udělala velký pokrok a přináší lidstvu značný užitek. Zároveň je ale nutné mít na mysli, že má také své hranice. Fyzik Paul Davies podotkl: „Snaha dospět ke schématu, které by poskytlo úplné a logicky uzavřené vysvětlení vesmíru, je odsouzena k nezdaru.“ Z těchto slov vyplývá nepopiratelná pravda: Lidé nemohou přírodě zcela porozumět. Pokud tedy někdo tvrdí, že věda dokáže vysvětlit všechno, je rozumné brát takové tvrzení s rezervou.

Bible uspokojuje ty potřeby, které věda uspokojit nedokáže.

Bible se o zázracích přírody vyjadřuje těmito slovy: „To jsou z [Božích] cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme.“ (Job 26:14, Bible21) Zůstává ještě obrovské množství věcí, které lidé nedokážou vnímat ani pochopit. Nelze popřít, že až dodnes platí slova apoštola Pavla, zapsaná před téměř 2 000 lety: „Ó hloubko Božího bohatství a moudrosti a poznání! Jak nevyzkoumatelné jsou jeho soudy a jak nevysledovatelné jsou jeho cesty!“ (Římanům 11:33)