Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Jak být dobrým rodičem?

Učíte své děti milovat Boha?

Ideálním místem pro výchovu dětí je domov, kde se rodiče mají rádi a váží si jeden druhého. (Kolosanům 3:14, 19) Dobří rodiče své děti milují a chválí je, stejně jako Bůh Jehova chválil svého Syna. (Přečtěte si Matouše 3:17.)

Náš nebeský Otec naslouchá svým služebníkům a zajímá se o jejich pocity. Rodiče by se to od něj měli učit a vždycky si vyslechnout, co mají jejich děti na srdci. (Jakub 1:19) Měli by být vnímaví k jejich pocitům, a to i když se vyjadřují negativně. (Přečtěte si 4. Mojžíšovu 11:11, 15.)

Jak z dětí vychovat zodpovědné dospělé?

Pokud jste rodič, máte právo stanovovat pravidla. (Efezanům 6:1) Napodobujte Boží příklad. Lásku k lidem dává najevo tím, že jim jasně říká, co mají a nemají dělat a jak to dopadne, když ho neposlechnou. (1. Mojžíšova 3:3) K poslušnosti je nenutí, ale učí je, jaký užitek jim přinese to, když budou jednat správně. (Přečtěte si Izajáše 48:18, 19.)

Dejte si za cíl, že svým dětem pomůžete, aby si zamilovaly Boha. Pak budou jednat moudře, i když nebudete v dohledu. Jak se vám to může podařit? Dělejte to tak jako Bůh – učte děti svým příkladem. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 6:5–7; Efezanům 4:32; 5:1.)