Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | PŘEKONALA VĚDA BIBLI?

Jak věda ovlivňuje náš život

Jak věda ovlivňuje náš život

Podle Slovníku spisovné češtiny je věda poznávací lidská činnost, která na základě pozorování, experimentování a studia vytváří soustavu znalostí o různých skutečnostech. To představuje těžkou, často frustrující práci. Vědci provádějí experimenty a pozorování celé týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Někdy jejich úsilí nepřinese žádné výsledky, ale v mnoha případech je přínosem pro lidstvo. Podívejme se na několik příkladů.

Jedna evropská firma vyrobila zařízení z odolného plastu a speciálních filtrů, díky kterému člověk může pít kontaminovanou vodu, aniž by onemocněl. Taková zařízení se používají při přírodních katastrofách, jako bylo například zemětřesení na Haiti v roce 2010.

Vysoko nad zemí krouží soustava vzájemně propojených družic, které tvoří globální navigační systém (GPS). Původně byl tento systém vyvinut pro vojenské účely, ale nyní pomáhá motoristům, pilotům, lodním navigátorům a také lovcům a turistům, aby našli a drželi správný směr. Díky vědcům, kteří tento systém vynalezli, je snazší dostat se, kam potřebujeme.

Máte mobil nebo počítač? Používáte internet? Zlepšilo se díky pokroku v medicíně vaše zdraví nebo jste se z nějaké nemoci uzdravili úplně? Cestujete letadlem? Pokud ano, pak máte užitek z některých oblastí, ve kterých věda prospěla lidstvu. Věda ovlivňuje váš život mnoha pozitivními způsoby.

NA CO VĚDA NESTAČÍ

Ve snaze získat větší rozhled zkoumají současní vědci přírodu stále podrobněji. Jaderní fyzikové se zabývají procesy uvnitř atomu a astrofyzikové zase miliardy let nazpátek mapují vesmír, aby pochopili jeho původ. Jelikož vědci bádají do velké hloubky, dokonce i v oblastech, které jsou neviditelné a nehmatatelné, někteří z nich si myslí, že pokud by existoval Bůh, o kterém se píše v Bibli, měli by být schopní ho najít.

Někteří význační vědci a filozofové jdou ještě dál. Zastávají názor, který vyjádřil popularizátor vědy Amir D. Aczel, že „vědecké argumenty vylučují existenci Boha“. Například jeden známý fyzik prohlásil, že „absence důkazů o existenci Boha, který by hrál ve vesmíru nějakou významnou roli, nade vši pochybnost dokazuje, že žádný takový Bůh neexistuje“. Jiní označují Boží činnost za „magickou“ nebo za „nadpřirozený trik“. *

 Je ale třeba položit si otázku: Získali vědci dostatek informací o přírodě, aby mohli udělat takové jednoznačné závěry? Odpověď je zkrátka, že ne. Bylo sice dosaženo ohromného pokroku, ale mnozí vědci uznávají, že stále zůstává hodně nepoznaného, a možná dokonce nepoznatelného. Fyzik a laureát Nobelovy ceny Steven Weinberg řekl o poznávání přírody, že „se nikdy nedostaneme k samotné podstatě věci“. Britský královský astronom profesor Martin Rees prohlásil: „Je asi mnoho věcí, které lidé nikdy nepochopí.“ Faktem je, že převážná část přírody – nepatrnými buňkami počínaje a ohromným vesmírem konče – zůstává mimo dosah moderní vědy. Například:

  • Biologové úplně nerozumějí procesům, které se odehrávají v živé buňce. Jak buňka využívá energii, jak vytváří bílkoviny a jak se dělí? To jsou otázky, které věda dosud zcela nezodpověděla.

  • Zemská přitažlivost na nás působí každou vteřinu. Přesto zůstává pro fyziky záhadou. Nedokážou přesně vysvětlit, jak to, že nás přitažlivost „stáhne“ zpátky na zem, když vyskočíme, nebo jak udržuje Měsíc na oběžné dráze kolem Země.

  • Kosmologové odhadují, že vesmír se asi z 95 procent skládá z něčeho, co vědeckými přístroji nelze vidět ani zjistit. Tuto entitu rozdělují do dvou kategorií: na temnou hmotu a temnou energii. Jejich základní vlastnosti jsou neznámé.

Existují ještě další otázky, nad kterými si vědci lámou hlavu. Co to ukazuje? Jeden známý vědec a spisovatel napsal: „Toho, co neznáme, je nesrovnatelně víc než toho, co známe. Podle mě by věda měla vyvolávat údiv a touhu poznávat víc, a ne vést k dogmatickému přístupu.“

Pokud si říkáte, že věda zřejmě nahradí Bibli a víru v Boha, uvažujte o této otázce: Jestliže špičkoví vědci se svými výkonnými přístroji dokázali získat jen omezené poznání přírody, bylo by logické, abychom věci, které jsou mimo dosah vědy, okamžitě popřeli? Celkem výstižně se k tomu vyjadřuje Encyclopedia Britannica na konci dlouhého článku o historii a rozvoji astronomie: „Po téměř 4 000 letech astronomického bádání je pro nás vesmír stejně neznámý, jako musel být pro Babylóňany.“

Svědkové Jehovovi respektují právo každého člověka udělat si na tuto věc vlastní názor. Řídíme se biblickou radou: „Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ (Filipanům 4:5) V tomto duchu bychom vás rádi vybídli, abyste prozkoumali, nakolik jsou Bible a věda v souladu a doplňují se.

^ 9. odst. Někteří lidé Bibli zavrhují kvůli tomu, co učila nebo učí církev, například že Země je středem vesmíru nebo že Bůh stvořil svět za šest dnů o 24 hodinách. (Viz rámeček „ Bible a prokázaná vědecká fakta“.)