Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Co to je soudný den?

Proč bude soudný den radostným obdobím?

V biblických dobách Bůh používal soudce, aby zajistil, že se s jeho lidem bude jednat spravedlivě. (Soudci 2:18) V Bibli se o soudném dni píše, že to bude radostné období. Jehova, ten nejvyšší soudce, zajistí, aby se jednalo spravedlivě se všemi lidmi. (Přečtěte si Žalm 96:12, 13; Izajáše 26:9.)

Bůh pověřil Ježíše, aby zjednal právo živým i mrtvým. (Skutky 10:42; 17:31) Mnoho lidí totiž zemřelo, aniž Boha poznali. Během soudného dne je Ježíš přivede zpět k životu, aby mohli pravého Boha poznat a zamilovat si ho. (Přečtěte si Skutky 24:15.)

Proč bude soudný den trvat tisíc let?

Lidé, kteří zemřeli, budou vzkříšeni v průběhu tisíce let. (Zjevení 20:4, 12) Budou potřebovat dostatek času na to, aby se učili o Bohu a ukázali, že ho poslouchají. Bible říká, že budou souzeni na základě toho, jak se budou chovat až po svém vzkříšení. (Přečtěte si Římanům 6:7.)

V Bibli se píše i o dni soudu, což je něco jiného. Začne náhle, ještě před obdobím tisíce let. Říká se mu taky konec světa a můžete si o něm přečíst v úvodních článcích tohoto časopisu. V ten den Bůh odstraní všechny zlé lidi, kteří ho nebudou poslouchat. (2. Petra 3:7) Proto bychom měli dávat najevo, že Boha milujeme. (Přečtěte si 2. Petra 3:9, 13.)