Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | JE KONEC BLÍZKO?

Hodně lidí přežije – můžete být mezi nimi

Hodně lidí přežije – můžete být mezi nimi

Bible nás informuje o tom, že konec bude znamenat i zničení. „Bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud . . . Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo.“ (Matouš 24:21, 22) Bůh ale slibuje, že hodně lidí přežije: „Svět pomíjí . . ., ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17)

Pokud chcete přežít konec tohoto světa, co byste měli udělat? Začít si hromadit zásoby nebo se připravovat fyzicky? Ne. Bible nás naléhavě vybízí, abychom si stanovili jiné priority. Říká: „Protože se to všechno má takto rozplynout, jakými lidmi byste měli být vy ve svatých činech chování a v skutcích zbožné oddanosti, když očekáváte a pevně chováte v mysli přítomnost Jehovova dne!“ (2. Petra 3:10–12) Z kontextu vyplývá, že „to všechno“, co se má „rozplynout“, jsou vládnoucí složky tohoto zkaženého světa a také všichni, kdo chtějí, aby vládli lidé, a ne Bůh. Kdybychom si tedy hromadili zásoby, těžko by nás to ochránilo před zničením.

Naše přežití závisí na tom, jestli budeme věrní Bohu Jehovovi a budeme se učit jednat tak, abychom se mu líbili. (Sefanjáš 2:3) Nenechte se tedy ovlivnit názorem většiny a neignorujte jasné signály toho, že žijeme v opravdu důležité době. „Pevně [chovejte] v mysli přítomnost Jehovova dne.“ Svědkové Jehovovi vám rádi v Bibli ukážou, jak můžete tento nadcházející den přežít.