STRÁŽNÁ VĚŽ Květen 2013 | Je Bůh krutý?

Kvůli přírodním katastrofám, k nimž dnes dochází, a Božím rozsudkům zaznamenaným v Bibli někteří lidé zpochybňují to, že Bůh má dobré pohnutky. Skutečně fakta ukazují, že Bůh je krutý?

HLAVNÍ TÉMA

Proč si lidé myslí, že je Bůh krutý?

Mnozí lidé si myslí, že Bůh je krutý nebo lhostejný. Co k tomu říká Bible?

HLAVNÍ TÉMA

Přírodní katastrofy — Jsou důkazem Boží krutosti?

Jestliže Bůh nenávidí krutost, proč připouští přírodní katastrofy, ve kterých umírá mnoho nevinných lidí?

HLAVNÍ TÉMA

Boží rozsudky — Byly kruté?

Odpověď dostaneme, když se zamyslíme nad dvěma Božími rozsudky v Bibli — potopou v Noemových dnech a vyhlazením Kananejců.

HLAVNÍ TÉMA

Budete Bohu důvěřovat?

Přečtěte si, jak uspokojující může být, když poznáte Boha tak dobře, jako znáte blízkého přítele.

BIBLE MĚNÍ ŽIVOT LIDÍ

„Snil jsem o tom, že se stanu knězem“

Už od dětství měl Roberto Pacheco za cíl stát se katolickým knězem. Přečtěte si, jak se jeho život nakonec vyvíjel.

PRAKTICKÉ RADY PRO RODINNÝ ŽIVOT

Vztahy v nevlastní rodině a mimo ni

Jak mohou biblické zásady pomoct nevlastním rodičům mít dobré vztahy s přáteli, příbuznými, a dokonce s bývalým partnerem?

POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

Opravdu se o vás Jehova zajímá?

Je pro vás těžké věřit, že Jehova si vás cení jako jednotlivce? Ježíšova slova u Jana 6:44 jsou důkazem Božího osobního zájmu.

Odpovědi na biblické otázky

Odpouští Bůh i závažné hříchy? Co musíme udělat, abychom získali Boží schválení?

Další články online

Věří svědkové Jehovovi, že budou zachráněni pouze oni?

V Bibli je vysvětleno, kdo bude mít příležitost k záchraně.