Přejít k článku

Přejít na obsah

Budete Bohu důvěřovat?

Budete Bohu důvěřovat?

PŘEDSTAVTE si, že máte přítele, kterého si hluboce vážíte, ale ten udělá něco, co nedokážete pochopit. Ostatní jeho jednání kritizují, zpochybňují jeho pohnutky a tvrdí, že je krutý. Přiklonili byste se rychle na jejich stranu, nebo byste chtěli nejdříve slyšet, co k tomu může říct váš přítel? A pokud by nebyl přítomen, aby vám mohl vysvětlit, proč to udělal, byli byste trpěliví a smýšleli o něm pozitivně?

Než byste učinili nějaký závěr, možná byste se na chvíli zastavili a zamysleli se: Jak dobře znám svého přítele a proč si ho vlastně vážím? To jsou dobré otázky. Myslíte si, že bychom stejný postup mohli uplatnit, když řešíme, zda je Bůh krutý?

Možná je pro vás těžké pochopit, proč Bůh něco udělal nebo proč dovolil, aby se něco stalo. Existuje mnoho lidí, kteří vám budou tvrdit, že Bůh je krutý, a podněcovat vás, abyste mu jako oni přisuzovali špatné pohnutky. Budete o něm dále smýšlet pozitivně, dokud nedostanete více informací? Odpověď může záviset na tom, jak dobře Boha znáte. Zeptejte se sami sebe: Jakým přítelem pro mě Bůh dosud byl?

Pokud byl váš život plný problémů, možná řeknete, že Bůh se k vám jako přítel nikdy nechoval. Zamyslete se však: Je Bůh zodpovědný za těžkosti, které prožíváte, nebo za to dobré, co v životě máte? Jak jsme si řekli, „panovník tohoto světa“ je Satan, ne Jehova. (Jan 12:31) Je to tedy Satan, kdo stojí za většinou utrpení a bezpráví, které je ve světě. A není to snad tak, že příčinou mnoha našich problémů je i naše vlastní nedokonalost a nepředvídatelné události?

Je Bůh zodpovědný za těžkosti, které prožíváte, nebo za to dobré, co v životě máte?

Za co v našem v životě je tedy odpovědný Bůh? Bible o něm říká, že je „Původce nebe a země“, že mezi jeho stvořitelská díla patří člověk, který je „podivuhodně udělán“, a že Jehova je Bůh, „v jehož ruce je [náš] dech“. (Žalm 124:8; 139:14; Daniel 5:23) Co to všechno znamená?

Znamená to, že Stvořiteli vděčíme za to, že dýcháme, neboli za samotnou svoji existenci. (Skutky 17:28) Život, nádherné věci kolem nás, láska, přátelství a také naše smysly, jako je chuť, hmat, sluch a čich, jsou tedy všechno dary od Boha. (Jakub 1:17) Souhlasíte s tím, že to z něj dělá přítele, který si zaslouží naši úctu a důvěru?

I přesto vám je možná zatěžko Bohu důvěřovat. Třeba máte pocit, že ho až tak dobře neznáte, a to je pochopitelné. V těchto krátkých článcích jsme se nemohli věnovat všem důvodům, proč někteří Boha považují za krutého. Nestálo by ale za to Boha lépe poznat? * Když to uděláte, jsme si jisti, že se o něm dozvíte pravdu. Zjistíte, že není krutý, ale naopak že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8)

^ 8. odst. Více informací o tom, proč Bůh připouští zlo, najdete například v 11. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.