Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

Opravdu se o vás Jehova zajímá?

Opravdu se o vás Jehova zajímá?

„Pocity bezcennosti jsou pravděpodobně ta největší překážka, kterou se snažím překonat.“ To je výrok ženy, pro kterou bylo těžké uvěřit, že Jehova by se o ni mohl zajímat. Máte podobné pocity? Pokud ano, možná si říkáte: Opravdu se Jehova zajímá o své ctitele jako o jednotlivce? Odpověď je ano. Důkaz o tom můžeme najít ve slovech, která pronesl Ježíš. (Přečtěte si Jana 6:44.)

Co Ježíš, který zná Jehovovu osobnost a vůli lépe než kdokoli jiný, vlastně řekl? (Lukáš 10:22) Prohlásil: „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal.“ Kristovými následovníky — a ctiteli našeho nebeského Otce Jehovy —, se tedy nemůžeme stát, pokud nás Jehova osobně nepřitáhne. (2. Tesaloničanům 2:13) Když pochopíme, co tím Ježíš mínil, uvidíme, že jeho slova jsou mocným důkazem Božího osobního zájmu.

Co znamená to, že Jehova nás přitáhne? Řecké slovo přeložené jako „přitáhnout“ se také používá na vytahování sítě s rybami. (Jan 21:6, 11) Přitahuje nás Jehova proti naší vůli a nutí nás, abychom mu sloužili? Ne. Dal nám svobodnou vůli, a proto nebude násilím otvírat naše srdce. (5. Mojžíšova 30:19, 20) Jeden badatel to vyjádřil takto: „Dveře do našeho srdce nemají zvenčí žádnou kliku. Musí být otevřeny zevnitř.“ Jehova zkoumá miliardy srdcí na světě a hledá jednotlivce, kteří si ho přejí poznat. (1. Paralipomenon 28:9) Když takového člověka najde, reaguje láskyplným způsobem. Jak?

Jehova jemně působí na srdce lidí, kteří jsou „nakloněni k věčnému životu“. (Skutky 13:48) Dělá to dvěma způsoby. Prostřednictvím biblického poselství, které se k nám dostává jako k jednotlivcům, a prostřednictvím svého svatého ducha. Když Jehova vidí, že něčí srdce reaguje na biblickou pravdu, použije svého ducha, aby ji takovému člověku pomohl pochopit a uplatnit ve svém životě. (1. Korinťanům 2:11, 12) Bez Boží pomoci bychom se nikdy nemohli stát pravými následovníky Ježíše a oddanými ctiteli Jehovy.

„Dveře do našeho srdce nemají zvenčí žádnou kliku. Musí být otevřeny zevnitř.“

Co tedy z Ježíšových slov zaznamenaných u Jana 6:44 poznáváme o Jehovovi Bohu? Jehova lidi přitahuje proto, že v jejich srdci vidí něco dobrého a zajímá se o ně jako o jednotlivce. Když tuto povzbudivou pravdu pochopila žena, o které byla zmínka v úvodu, přineslo jí to útěchu. Říká: „Být Jehovovým služebníkem je největší výsada, jakou člověk může mít. A pokud si mě Jehova vybral za svou služebnici, pak mu na mně jistě záleží.“ A co vy? Podnítila vás skutečnost, že Jehova se o své ctitele zajímá jako o jednotlivce, abyste mu otevřeli dveře svého srdce?

Doporučené čtení Bible na květen:

Lukáš 22Jan 16