Přejít k článku

Přejít na obsah

Přírodní katastrofy — Jsou důkazem Boží krutosti?

Přírodní katastrofy — Jsou důkazem Boží krutosti?

CO ŘÍKAJÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ: „Světu vládne Bůh, takže je to on, kdo působí přírodní katastrofy; musí tedy být krutý.“

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) Kdo je „ten ničemný“? Bible o něm mluví jako o Satanovi. (Matouš 13:19; Marek 4:15) Přijde vám to absurdní? Zkuste se zamyslet: Pokud má Satan moc nad světem, pak podněcuje lidi, aby byli stejně sobečtí a chamtiví jako on a chovali se stejně krátkozrace. Nevysvětlovalo by to snad, proč lidstvo tak špatně spravuje svou planetu? Mnozí odborníci říkají, že to, jak přistupujeme k životnímu prostředí, může souviset s přírodními katastrofami, ať už přímo s jejich vznikem, ničivostí nebo počtem obětí.

Proč tedy Bůh dovoluje, aby měl Satan takový vliv? Pro odpověď musíme jít na počátek lidských dějin, kdy se naši prarodiče vzbouřili proti Boží vládě. Většina jejich potomků pak zaujala stejný postoj. Tímto rozhodnutím se svět dostal do rukou Božího nepřítele Satana. Ježíš o něm proto řekl, že je „panovník světa“. (Jan 14:30) Bude Satan nad světem panovat navždy? Ne.

Vůči utrpení, které Satan působí, Jehova * rozhodně není lhostejný. Trápení lidí se ho ve skutečnosti hluboce dotýká. O tom, co prožíval, když izraelský národ procházel náročnými situacemi, se v Bibli píše: „Během vší jejich tísně to bylo tísnivé pro něho.“ (Izajáš 63:9) Bůh ve svém milosrdenství učinil opatření, díky kterým Satanova krutovláda již brzy skončí. Svého Syna Ježíše Krista ustanovil jako spravedlivého krále, který bude panovat navždy.

CO Z TOHO PRO NÁS VYPLÝVÁ: Satan lidi před přírodními katastrofami ochránit nedokázal. To však nebude případ Ježíše Krista. Jednou své učedníky například ochránil během silné bouře. V Bibli se o tom píše: „Přísně napomenul vítr a řekl moři: ‚Mlč! Buď zticha!‘ A vítr se utišil a nastal velký klid.“ Učedníci se divili: „Kdo to skutečně je, že ho i vítr a moře poslouchají?“ (Marek 4:37–41) Tato událost posiluje naši důvěru, že Ježíš během své vlády bude chránit celé poslušné lidstvo. (Daniel 7:13, 14)

^ 5. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.