Přejít k článku

Přejít na obsah

Je možné být poctivý ve světě prosáklém korupcí?

Je možné být poctivý ve světě prosáklém korupcí?

„Přejeme [si] chovat se ve všem poctivě.“ HEBREJCŮM 13:18

PŘESTOŽE hříšné sklony, svět, ve kterém žijeme, a Ďábel na nás mohou vyvíjet velký tlak, můžeme tomu odolat. Jak? Tak, že budeme mít blízký vztah k Bohu a budeme uplatňovat ověřené zásady z jeho Slova, Bible. Podívejme se na dva příklady.

BIBLICKÁ ZÁSADA: „Neberte si za vzor nynější svět.“ (Římanům 12:2, Jeruzalémská bible)

„Díky Bibli chápu, jaký užitek poctivé jednání přináší.“ GUILHERME

Ze života: Guilherme je úspěšný podnikatel v Brazílii. Přiznává, že zůstat poctivý není vždy snadné. Říká: „Pro podnikatele je jednoduché sklouznout k nepoctivým praktikám, ať už ho k tomu vede nutnost dosáhnout firemních cílů nebo boj o přežití v konkurenčním prostředí. Mnozí lidé považují dávání  a přijímání úplatků za běžnou praxi. Když začínáte s podnikáním a máte velké finanční závazky, je náročné být poctivý.“

Přes to všechno Guilherme tlaku jednat nepoctivě úspěšně odolává. Říká: „I ve značně benevolentním podnikatelském prostředí je možné být poctivý. Člověk ale musí mít pevné morální zásady. Díky Bibli chápu, jaký užitek poctivé jednání přináší. Poctivý člověk má čisté svědomí, vnitřní klid a sebeúctu. Může také pozitivně působit na druhé.“

BIBLICKÁ ZÁSADA: „Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla.“ (1. Timoteovi 6:9, 10, Bible21)

„Jsem vděčný za to, že uplatňování vysokých morálních měřítek z Bible mi zajistilo dobrou pověst.“ ANDRÉ

Ze života: André je majitelem firmy, která instaluje zabezpečovací systémy. K jeho zákazníkům patří i velký fotbalový klub. Po jednom důležitém zápase André přišel do tamní účtárny a předložil fakturu za poskytnuté služby. Měli tam plné ruce práce s počítáním peněz, které zrovna dostali za prodej vstupenek. Bylo už pozdě, a tak vedoucí všem dodavatelům, včetně Andrého, spěšně vyplatil peníze.

„Na cestě zpátky jsem zjistil, že mi dal víc, než měl,“ vypráví André. „Věděl jsem, že pravděpodobně nikdy nezjistí, komu dal víc peněz. Také jsem ale věděl, že to, co schází, bude muset doplatit z vlastní kapsy. Rozhodl jsem se, že se tam vrátím. Protlačil jsem se davem fanoušků a peníze mu dal. Vedoucí byl velmi překvapený. Nic podobného ještě nezažil.“

„Svým poctivým jednáním jsem si získal jeho úctu,“ pokračuje André. „Uplynulo už několik let a ze všech tehdejších dodavatelů jsem jediný, kdo má stále s klubem smlouvu. Jsem vděčný za to, že uplatňování vysokých morálních měřítek z Bible mi zajistilo dobrou pověst.“

Je povzbudivé vědět, že tlaku jednat nepoctivě můžeme s Boží pomocí odolávat. Vlastními silami se nám však nikdy nepodaří korupci zcela vymýtit. Její kořeny jsou velmi hluboko — příliš hluboko na to, aby je nedokonalý člověk dokázal odstranit. Znamená to tedy, že tu korupce bude navěky? Poslední článek této série předkládá optimistickou odpověď založenou na Bibli.