Přejít k článku

Přejít na obsah

 Poznávejte Boží Slovo

Můžete žít věčně?

Můžete žít věčně?

Tento článek rozebírá otázky, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Proč se nám život zdá tak krátký?

Některé želvy žijí 150 let a některé stromy 3 000 let. Lidský život je však mnohem kratší. A přitom může mít daleko hlubší smysl než život želvy nebo stromu. Jehova Bůh stvořil lidi se schopností těšit se z hudby, sportu, dobrého jídla, učení, cestování a přátelských vztahů. Dal nám do srdce touhu po životě, který nikdy neskončí. (Přečtěte si Kazatele 3:11.)

2. Opravdu můžeme žít věčně?

Jehova žije věčně, nikdy nezemře. Je zdrojem života, a tak může dát věčný život jiným tvorům. (Žalm 36:9; Habakuk 1:12) Těm, kdo ho poslouchají, navíc věčný život slíbil. Zvrátí proces stárnutí. (Přečtěte si Joba 33:24, 25; Izajáše 25:8; 33:24.)

Ježíš svými mocnými činy ukázal, že Božímu slibu věčného života v dokonalém zdraví můžeme důvěřovat. Vyléčil mnoho druhů nemocí, a dokonce vzkřísil lidi, kteří zemřeli. (Přečtěte si Lukáše 7:11–15, 18, 19, 22.)

 3. Kdy se slib věčného života splní?

Jehovovým přáním je, abychom žili věčně ne ve světě plném útlaku a násilí, ale na rajské zemi. Chce, abychom zažívali pocit bezpečí. (Žalm 37:9, 29; Izajáš 65:21, 22) Až na zemi bude obnoven ráj, bude navrácen život milionům těch, kdo zemřeli. Vzkříšení lidé, kteří se rozhodnou uctívat Boha a sloužit mu, budou žít věčně. (Přečtěte si Lukáše 23:42, 43; Jana 5:28, 29.)

4. Jak můžeme věčný život získat?

Vynaložit úsilí na to, abychom poznali Boha, se vyplatí

Nekonečný život nám může dát pouze Bůh. Je tedy moudré vytvořit si k němu blízký vztah, a to tím, že ho lépe poznáme. Bible přirovnává získávání poznání o Bohu k přijímání potravy. (Matouš 4:4) Dát si dobré jídlo je požitek, ale nejdříve je třeba získat potraviny a zpracovat je, což vyžaduje úsilí. Podobné úsilí vyžaduje i přijímání duchovní potravy. Co ale může být pro člověka prospěšnější než vytvořit si blízký vztah k Bohu a získat věčný život? (Přečtěte si Lukáše 13:23, 24; Jana 6:27; 17:3.)