Přejít k článku

Přejít na obsah

 Pro mladé čtenáře

Dávej si pozor na ctižádost!

Dávej si pozor na ctižádost!

Pokyny: V tichém prostředí uvažuj o následujících otázkách. Až si budeš číst uvedené biblické pasáže, zapoj fantazii. Představuj si, že události sleduješ na vlastní oči. Naslouchej hlasům postav. Vžij se do jejich pocitů. Nech příběh ve své mysli ožít.

Hlavní postavy: David, Absalom, Joab

Stručný popis děje: Absalom se snaží získat královskou moc svého otce.

PŘEDSTAV SI TYTO SITUACE. (PŘEČTI SI 2. SAMUELOVU 14:25–33; 15:1–17; 18:9–17, 30–33.)

Jak si představuješ, že Absalom vypadal? (Přečti si znovu 2. Samuelovu 14:25, 26.)

Jak se Absalom choval a jakým tónem hlasu asi mluvil, když se snažil získat si srdce těch, kdo za králem přicházeli s nějakým právním případem? (Přečti si znovu 2. Samuelovu 15:2–6.)

Co se dá o Absalomově povaze vyčíst z události zapsané v 2. Samuelově 14:28–30?

PŘEMÝŠLEJ O SOUVISLOSTECH.

Jak si Absalom připravil půdu pro získání trůnu? (Nápověda: Přečti si 2. Samuelovu 13:28, 29. Amnon byl Davidův nejstarší syn, a tedy následník trůnu.)

Absalom byl ctižádostivý a chtěl si získat slávu. Jak se ale na něj ve skutečnosti lidé dívali, když vezmeme v úvahu způsob, jakým byl pohřben? (Přečti si znovu 2. Samuelovu 18:17.)

Co možná přispělo k Absalomově ctižádosti? (Pro srovnání si přečti, co je napsáno o Diotrefovi ve 3. Jana 9, 10.)

 Jak Absalomovy snahy působily na Davida? (Nápověda: Přečti si Žalm 3, který David napsal v době Absalomovy vzpoury.)

UVAŽUJ O UPLATNĚNÍ. NAPIŠ, CO SI CHCEŠ ZAPAMATOVAT . . .

O nebezpečí ctižádosti.

O bolesti, kterou ctižádostivý člověk může způsobit druhým včetně svých rodičů.

DALŠÍ UPLATNĚNÍ

Jak by ses mohl chytit do pasti v podobě ctižádosti?

Jak můžeš zabránit tomu, aby v tobě nezačala vznikat pýcha?

CO NA TEBE V TOMTO PŘÍBĚHU NEJVÍC ZAPŮSOBILO A PROČ?

Tip: Představ si, že by tento příběh skončil jinak. Jak by to asi dopadlo, kdyby Absalom nebyl ctižádostivý, ale pokorný? (Přísloví 18:12)