Přejít k článku

Přejít na obsah

Misionáři jsou přirovnáni ke kobylkám

Misionáři jsou přirovnáni ke kobylkám

 Graduace 124. třídy Gileadu

Misionáři jsou přirovnáni ke kobylkám

KAŽDÝCH šest měsíců se v biblické škole Strážné věže Gilead koná graduace, na kterou je pozvána celá rodina betel ve Spojených státech. Při graduaci 124. třídy, která proběhla 8. března 2008, se kromě členů rodiny betel sešli také hosté z více než třiceti zemí. Tohoto slavnostního programu se tedy spolu se studenty zúčastnilo 6 411 osob.

Předsedající programu Stephen Lett, člen vedoucího sboru, přednesl první proslov s názvem „Postupujte vpřed s Jehovovými obraznými kobylkami“. Ve Zjevení 9:1–4 je malá skupina pomazaných křesťanů, kteří se v roce 1919 zotavili z duchovní nečinnosti, přirovnána k hejnu kobylek, jež vyrazily do boje. Bratr Lett studentům připomněl, že jakožto „jiné ovce“ se k tomuto obraznému hejnu kobylek připojili. (Jan 10:16)

Další proslov měl název „Doplňujte se“ a přednesl jej Lon Schilling, člen výboru odbočky ve Spojených státech. Mluvil o biblickém příkladu Aquily a Priscilly (neboli Prisky), manželského páru křesťanů v prvním století. (Řím. 16:3, 4) Ve 124. třídě Gileadu bylo 28 manželských dvojic. Bratr jim připomněl, že chtějí-li být úspěšnými misionáři, musí svůj manželský svazek udržovat pevný. Když se v Bibli mluví o Aquilovi, vždy je zmíněna také jeho manželka Priscilla. Je z toho zřejmé, že apoštol Pavel i členové sboru je vnímali jako jeden celek. Podobně by také misionářské páry měly společně pracovat, uctívat a zvládat náročné situace, které s sebou zahraniční přidělení přináší, a tak se navzájem doplňovat. (1. Mojž. 2:18)

Guy Pierce, člen vedoucího sboru, přednesl následující proslov s názvem „Reagujme na Jehovovu dobrotu“. Bratr Pierce vysvětlil, že být dobrý znamená víc než nedělat nic špatného. Dobrý člověk dělá dobré věci ve prospěch ostatních. Jehova Bůh je dobrý v té nejvyšší míře. (Zech. 9:16, 17) Boží dobrota a láska nás mohou motivovat, abychom dobré věci pro ostatní dělali i my. Na závěr bratr Pierce studenty pochválil slovy: „Vy již dobro konáte. Jsme si jisti, že budete dále reagovat na Boží dobrotu tím, že budete činit dobro v každém přidělení, které od Jehovy Boha dostanete.“

Dalším řečníkem byl Michael Burnett, bývalý misionář, který nedávno začal sloužit jako instruktor Gileadu. Přednesl proslov s názvem „Noste to jako náčelní pásku mezi svýma očima“. Izraelité si měli zázračné vysvobození z Egypta, které pro ně Jehova vykonal, uchovat v mysli, jako by nosili ‚náčelní pásku‘ mezi očima. (2. Mojž. 13:16) Studenti byli vybídnuti, aby si jako náčelní  pásku mezi očima uchovali bohaté poučení, které dostali ve škole Gilead. Bratr Burnett zdůraznil, že v situacích, kdy bude zapotřebí urovnat nedorozumění s dalšími misionáři nebo s někým jiným, je nutné být pokorný, skromný a uplatňovat biblické zásady. (Mat. 5:23, 24)

Dlouholetý instruktor Gileadu Mark Noumair si připravil proslov „Jaká píseň se bude o vás zpívat?“. Ve starověku bylo zvykem oslavovat vojenská vítězství písní. V jedné takové písni byla odhalena pohodlnost kmenů Ruben, Dan a Ašer, zatímco kmen Zebulon byl chválen za svou obětavost. (Soud. 5:16–18) Stejně jako slova písně, i jednání každého křesťana se nakonec stane známé mnoha lidem. Když je člověk při práci pro Jehovu horlivý a stále se věrně podřizuje  teokratickému pořádku, získá si tím dobré jméno u Jehovy a bude dobrým příkladem pro ostatní křesťany. Když druzí naslouchají obrazné písni našich činů, jsou tím podněcováni, aby náš dobrý příklad napodobovali.

Studenti 124. třídy strávili během svého školení v Gileadu dohromady asi 3 000 hodin v kazatelské službě. V programu „Následovali vedení svatého ducha“ studenti vyprávěli Samu Robersonovi z oddělení teokratických škol několik zkušeností ze služby, a některé i předvedli. Po těchto povzbudivých zkušenostech vedl Patrick LaFranca, člen výboru odbočky ve Spojených státech, interview s několika absolventy Gileadu, kteří nyní slouží v různých zemích. Praktické rady těchto misionářů byly pro studenty velmi užitečné.

Závěrečný proslov nesl název „Pamatujte, že co je vidět, je dočasné“ a přednesl jej Anthony Morris, člen vedoucího sboru. Písmo nás vybízí, abychom se spíše než na dočasné utrpení, které možná prožíváme, zaměřovali na budoucí požehnání od Jehovy. (2. Kor. 4:16–18) V dnešním světě je realitou extrémní chudoba, nespravedlnost, útisk, nemoci a smrt. Některým z těchto tragických okolností možná budou muset čelit i sami misionáři. Pokud chceme zůstat duchovně vyrovnaní a neztratit naději, musíme mít na mysli, že tyto věci jsou dočasné.

Na konci programu se všichni studenti shromáždili na pódiu a vyslechli si závěrečná slova bratra Letta. Povzbudil je, aby se nevzdávali, a řekl: „Pokud máme Jehovovu podporu, neexistuje žádná situace, která by zlomila naši ryzost.“ Vybídl nové misionáře, aby byli jako kobylky, namáhali se ve službě pro Jehovu a zůstali horliví, věrní a poslušní.

[Rámeček na straně 30]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 7

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 16

Celkový počet studentů: 56

Průměrný věk: 33,8

Průměrný počet let v pravdě: 18,2

Průměrný počet let v celodobé službě: 13,8

[Obrázek na straně 31]

Absolventi 124. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) T. Nicholsonová; H. Mainová; Y. Sengeová; L. Snapeová; C. Vanegasová; L. Pouová (2) S. Santanaová; K. Ohová; Ch. Lemaitreová; N. Williamsová; L. Alexanderová (3) B. Woodsová; L. Staintonová; E. Huntleyová; G. Alvarezová; J. Cruzová; J. Bennettová (4) A. Williamsonová; N. Gonzálezová; J. Zuroskiová; I. Degandtová; J. Mayová; C. Diemmiová; L. Tavenerová (5) W. Lemaitre; A. Harrisová; C. Wellsová; S. Rodgersová; M. Durrantová; J. Senge (6) T. Huntley; A. Vanegas; A. Pou; M. Santana; V. Bennett; D. Tavener; M. Oh (7) M. Zuroski; G. Rodgers; D. Diemmi; L. Nicholson; C. Alvarez; J. Snape (8) M. Harris; P. González; S. Main; S. Woods; B. Stainton; D. Williamson; J. Durrant (9) P. Cruz; B. Degandt; D. Williams; S. Wells; D. Alexander; M. May

[Obrázek na straně 32]

Škola Gilead se nachází ve vzdělávacím středisku Strážné věže