Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | WENLUNG CHE

Experimentální fyzik vysvětluje, proč věří v Boha

Experimentální fyzik vysvětluje, proč věří v Boha

WENLUNG CHE začal studovat fyziku v čínském městě Su-čou, v provincii Ťiang-su. Pomáhá redigovat jeden mezinárodní technický časopis a ve vědecké literatuře už byly uveřejněny desítky jeho odborných prací. V současné době pracuje pro University of Strathclyde ve Skotsku. Když byl mladý, věřil v evoluci, ale později došel k závěru, že původcem života je Bůh. Redaktor časopisu Probuďte se! si s ním popovídal o jeho víře.

Řekněte nám něco o svém dětství.

Narodil jsem se v roce 1963 a vyrůstal v jedné čínské vesnici jižně od řeky Jang-c’-ťiang v provincii Ťiang-su. Je to subtropická oblast známá produkcí potravin, takže se jí často říká země rýže a ryb. Jako dítě jsem si říkal: Proč nám příroda dává tolik dobrých věcí k jídlu? Jsou tady náhodou? Co bylo první – slepice, nebo vejce? Čína je v podstatě ateistický stát, takže jsme se ve škole učili evoluci.

Z jaké pocházíte rodiny?

Rodiče byli ateisté. Maminka pracovala v zemědělství a táta byl architekt a založil stavební firmu. Jsem nejstarší z pěti synů. Dva moji bratři žel zemřeli, když byli mladí. Hodně mě to bolelo a říkal jsem si, proč lidé umírají a jestli své bratry ještě někdy uvidím.

Proč jste si vybral studium přírodních věd?

Chtěl jsem studovat fyziku, protože mě fascinovala příroda a myslel jsem si, že fyzika by mi mohla odpovědět na otázky, které mě zajímaly už od dětství.

V jaké oblasti provádíte výzkum?

Zabývám se tím, jak urychlit částice s nábojem, aby se pohybovaly rychlostí blížící se rychlosti světla. Je to součástí mého výzkumu stavby atomů. Také zkoumám, jak generovat záření  o vysokém výkonu a s frekvencí, která spadá mezi mikrovlnnou a infračervenou část spektra. I když můj výzkum má hlavně komerční využití, také napomáhá porozumět tomu, jak vznikl vesmír.

Proč jste se začal zajímat o Bibli?

V roce 1998 u nás zazvonili manželé, kteří jsou svědkové Jehovovi. Navrhli, že mi ukážou, jak na moje otázky odpovídá Bible. Zajímalo to i moji ženu Chuapi, která se také zabývá vědou. Nikdy předtím jsme Bibli neměli v ruce, ale zaujaly nás její praktické rady. Všimli jsme si, jaký užitek mají z jejích zásad manželé, kteří nás navštěvovali. Byli šťastní a život si zbytečně nekomplikovali. To, co Bible říká o Bohu, mě ale znovu vedlo k zamyšlení, jestli vesmír nemohl být stvořen. Jako fyzik se snažím pochopit přírodu, a tak jsem se rozhodl, že do hloubky prozkoumám fakta.

Jako fyzik se snažím pochopit přírodu, a tak jsem se rozhodl, že do hloubky prozkoumám fakta.

O kterých faktech jste uvažoval?

Za prvé, věděl jsem, že uzavřený systém nemůže být organizovanější ani nemůže zůstat organizovaný bez působení nějakého vnějšího činitele. To je druhý termodynamický zákon. Jelikož vesmír a život na zemi jsou vysoce uspořádané, došel jsem k závěru, že musí být produktem nějakého vnějšího činitele, stvořitele. Druhým faktem bylo to, že vesmír a země jsou podle všeho vytvořeny právě tak, aby podporovaly život.

Máte na mysli něco konkrétního?

Prakticky veškerý život na zemi je závislý na energii ze slunce. Tato energie se šíří vesmírem v podobě záření. Na zem se dostává v širokém spektru vlnových délek. Nejkratší je nebezpečné gama záření. Pak následuje rentgenové záření, ultrafialové záření, viditelné světlo, infračervené záření, mikrovlny a nejdelší ze všech, rádiové vlny. Je zajímavé, že naše atmosféra brání pronikání většiny škodlivého záření, zatímco potřebnému záření dovoluje dostat se k zemskému povrchu.

Proč vás to zaujalo?

Fascinoval mě úvod biblické zprávy o stvoření, kde je zmínka o světle. Píše se tam: „Bůh . . . řekl: ‚Ať nastane světlo.‘ Pak nastalo světlo.“ * Pouze velmi úzké pásmo širokého spektra slunečního záření je viditelné světlo, ale právě to je pro život zásadní. Potřebují ho rostliny, aby mohly růst a dávat nám potravu, a potřebujeme ho také my, abychom viděli. To, jakým způsobem atmosféra propouští světlo, nemůže být náhoda. Ještě úžasnější ale je, že k zemskému povrchu pronikne zlomek ultrafialového světla.

Proč je to důležité?

Nějaké ultrafialové záření je pro život nezbytné. Malé množství tohoto záření potřebujeme k tomu, aby se v naší kůži vytvářel vitamin D, který je zásadní pro zdravé kosti a pro ochranu před rakovinou a jinými nemocemi. Ale když je ho příliš, způsobuje rakovinu kůže a šedý zákal. Za normálních okolností atmosféra propouští pouze nepatrnou část ultrafialového záření – právě tolik, kolik je ho zapotřebí. Pro mě je to důkaz, že někdo vytvořil zemi tak, aby na ní mohl být život.

Postupně jsme se s manželkou přesvědčili, že existuje stvořitel a že své myšlenky nechal zapsat do Bible. V roce 2005 jsme se stali svědky Jehovovými a dnes pomáháme poznat Bibli dalším lidem.