Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | RAJESH KALARIA

Specialista na mozek vysvětluje, proč věří v Boha

Specialista na mozek vysvětluje, proč věří v Boha

PROFESOR Rajesh Kalaria, který pracuje na Newcastle University v Anglii, studuje lidský mozek už přes 40 let. Dřív věřil v evoluci, ale potom svůj pohled změnil. Redaktor časopisu Probuďte se! se ho zeptal na jeho práci a náboženské názory.

Řekněte nám prosím, v jakém náboženském prostředí jste vyrůstal.

Táta se narodil v Indii a maminka je sice indického původu, ale narodila se v Ugandě. Jejich život byl hodně ovlivněný hinduistickými zvyky. Byl jsem druhé ze tří dětí. Žili jsme v Nairobi v Keni a v okolí bydlelo hodně dalších hinduistů.

Proč jste se začal zajímat o vědu?

Vždycky jsem měl rád zvířata. Často jsem chodil s kamarády na výlety a kempovat, abychom mohli pozorovat nádhernou přírodu. Původně jsem se chtěl stát veterinářem. Ale když jsem v Nairobi dokončil vysokou školu s technickým zaměřením, odjel jsem do Anglie studovat patologii na Londýnské univerzitě. Později jsem se specializoval na zkoumání lidského mozku.

Ovlivnilo nějak to, co jste se učil, vaše náboženské názory?

Ano. Čím víc jsem se zabýval vědou, tím těžší pro mě bylo věřit hinduistické mytologii a tradicím. K tomu patřilo třeba uctívání zvířat a různých soch a obrazů.

Proč jste začal věřit evoluční teorii?

Když jsem byl mladý, hodně lidí kolem mě zastávalo názor, že evoluce člověka začala v Africe, a často jsme se o tom bavili ve škole. Taky učitelé a vysokoškolští profesoři v nás vyvolávali dojem, že všichni uznávaní vědci věří v evoluci.

 Časem jste svůj názor na vznik života přehodnotil. Proč?

Když už jsem několik let studoval biologii a anatomii, jeden spolužák mi řekl, co se od svědků Jehovových dozvěděl o Bibli. Zaujalo mě to. A tak když svědkové uspořádali sjezd v posluchárně naší vysoké školy v Nairobi, šel jsem se tam podívat. Později mi dvě misionářky od svědků Jehovových vysvětlily, co Bible říká o některých námětech. Když mluvily o tom, že existuje Bůh, který všechno vymyslel a vytvořil a který zná odpovědi na důležité životní otázky, neznělo to jako mytologie. Přišlo mi, že to dává smysl.

Nebyly vaše znalosti z oblasti medicíny v rozporu s vírou ve Stvořitele?

Právě naopak. Při studiu anatomie jsem viděl, jak jsou živé organismy propracované a složité. Přisuzovat vznik něčeho takového neřízenému procesu mi už nepřišlo logické.

Mohl byste uvést nějaký příklad?

Studuju lidský mozek už od začátku 70. let a tento úžasný orgán mě nepřestává ohromovat. Je sídlem našich myšlenek a vzpomínek a řídicím centrem pro řadu tělesných funkcí. Zároveň je to středisko mnoha našich smyslů, v němž se zpracovávají informace, které do něj přicházejí ze samotného těla a z okolí.

Náš mozek funguje tak dobře především díky složitým chemickým procesům a komplikované síti neuronů, tedy hlavních mozkových buněk. V lidském mozku jsou miliardy neuronů, které spolu komunikují pomocí dlouhých vláken nazývaných axony. Každý neuron může vytvořit mnoho tisíc spojení s dalšími neurony tak, že se pomocí axonu napojí na jejich rozvětvená vlákna, kterým se říká dendrity. Ve výsledku tedy počet všech spojení v mozku dosahuje astronomických čísel! Tento hustý les neuronů a dendritů navíc není chaotický, ale pečlivě uspořádaný. Jde o perfektně propracovaný systém.

Mohl byste to víc vysvětlit?

Propojování neuronů probíhá nejvíc organizovaně během doby, kdy se dítě vyvíjí v děloze, a po jeho narození. Neurony vysílají vlákna k jiným neuronům, které jsou třeba i několik centimetrů daleko. To je na buněčné úrovni dost velká vzdálenost. Vlákno navíc může mířit nejenom ke konkrétní buňce, ale ke konkrétní části té buňky.

Když nové vlákno vyrazí z neuronu, pomocí chemických ukazatelů dostává pokyny jako „zastav“, „pokračuj“ nebo „zahni“, až nakonec dorazí do svého cíle. Bez jasných pokynů by se rostoucí vlákna rychle ztratila. Celý proces je perfektně zorganizovaný a už od začátku se řídí instrukcemi zapsanými v naší DNA.

Pořád ale zdaleka nerozumíme tomu, jak se mozek vyvíjí a jak pracuje, například jak vytváří vzpomínky, emoce a myšlenky. Už samotný fakt, že mozek funguje – nemluvě o tom, jak skvěle funguje a jak neuvěřitelně se rozvíjí – je pro mě důkazem, že musí existovat někdo mnohem inteligentnější než my.

Proč jste se stal svědkem Jehovovým?

Svědkové mi ukázali důkazy, že Bible pochází od Boha. Sice to není vědecká kniha, ale když se vyjadřuje k něčemu z oblasti vědy, je vždycky přesná. Jsou v ní proroctví, která se splnila do nejmenšího detailu. A když se lidé řídí tím, co se v ní píše, zkvalitňuje jim to život. Sám jsem se o tom přesvědčil. Svědkem Jehovovým jsem se stal v roce 1973 a od té doby se držím rad, které Bible dává. Díky tomu jsem šťastný a můj život má opravdový smysl.