Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | YAN-DER HSUUW

Embryolog vysvětluje, proč věří v Boha

Embryolog vysvětluje, proč věří v Boha

PROFESOR Yan-Der Hsuuw je vedoucím embryologického výzkumu na vědecko-technické univerzitě v tchaj-wanském městě Pching-tung. Kdysi se zastával evoluce, ale na základě výsledků svého výzkumu pohled na vznik života změnil. Redaktor časopisu Probuďte se! se ho zeptal, jaké k tomu měl důvody.

Řekněte nám prosím, z jakého prostředí pocházíte.

Narodil jsem se v roce 1966 na Tchaj-wanu a tam jsem i vyrůstal. Náboženství mých rodičů vycházelo jak z taoismu, tak z buddhismu. Uctívali jsme sice naše předky a modlili se k sochám, ale nikdy jsme nevěřili tomu, že existuje jeden Bůh, který stvořil všechno.

Proč jste studoval biologii?

V dětství jsem se rád staral o zvířata a chtěl jsem se naučit, jak je i lidi zbavit trápení. Nějakou dobu jsem studoval veterinární lékařství a později embryologii. Doufal jsem, že toto studium mi pomůže porozumět vzniku života.

V té době jste věřil v evoluci. Proč?

Učili to profesoři na univerzitě a říkali, že pro evoluci existují důkazy. Důvěřoval jsem jim.

Proč jste začal číst Bibli?

Ze dvou důvodů. Za prvé, přišlo mi logické, že z tolika bohů, které lidé uctívají, musí být jeden vyšší než ostatní. Ale který? Za druhé, věděl jsem, že Bible je velmi uznávaná kniha, a tak jsem se o ní chtěl dozvědět víc.

Když jsem začal v roce 1992 studovat na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii, zašel jsem do kostela a požádal kněze, aby mi pomohl Bibli poznat. On to ale odmítl.

Kde jste tedy našel odpovědi na své otázky?

O dva roky později, zatímco jsem se v Belgii stále věnoval vědeckému výzkumu, jsem potkal Ruth, která pocházela z Polska a byla svědek Jehovův. Naučila se čínsky, aby studenty vysokých škol, kteří si to přáli, mohla učit o Bohu. Byl jsem nadšený, že jsem ji potkal, protože přesně o takovou pomoc jsem se modlil.

Ruth mi ukázala, že i když Bible není vědecká kniha, je s vědou v souladu. Například David, jeden z pisatelů Bible, se modlil k Bohu a říkal: „Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části, pokud jde o dny, kdy byly utvářeny a nebyla ještě žádná z nich.“ (Žalm 139:16) I když David použil básnické vyjádření, v zásadě měl pravdu. Ještě než se začnou tvořit části těla, zárodek už obsahuje všechny potřebné informace pro jejich vývoj. To, jak je Bible přesná, mě přesvědčilo, že jejím autorem je Bůh. Taky jsem pochopil, že existuje pouze jeden pravý Bůh – Jehova. 1

Co vás přesvědčilo, že je stvořitelem života?

Cílem vědeckého výzkumu je zjistit pravdu, ne podporovat  předem vytvořené názory. Výzkum embryonálního vývoje mě vedl k tomu, že jsem svůj názor změnil. Jinými slovy jsem dospěl k závěru, že stvořitelem života je Bůh. Ukažme si to na příkladu. Výrobní linka je navržená tak, aby poskládala jednotlivé části výrobku ve správném pořadí a správným způsobem. Vývoj embrya je podobný, jen o hodně složitější.

Celý tento proces začíná jedinou oplodněnou buňkou, že?

Ano. Tato mikroskopická buňka se pak rozdělí a tím začne proces dělení buněk. Po nějakou dobu se každých 12 až 24 hodin počet buněk zdvojnásobí. Na začátku tohoto procesu se vytvoří takzvané kmenové buňky. 2 Můžou vytvořit téměř jakoukoli z asi 200 různých typů buněk, které jsou potřebné k tomu, aby se plod zcela vyvinul, a to například krvinky, kostní buňky, nervové buňky a podobně.

Díky výzkumu embryonálního vývoje jsem dospěl k závěru, že život byl stvořen.

Ty správné buňky se musí vytvořit ve správném pořadí a na správném místě. Nejprve se shlukují do tkání a ty pak vytvoří orgány a končetiny. Který inženýr by si troufl byť i jen snít o tom, že napíše pokyny pro tak složitý proces? Pokyny pro vývoj zárodku jsou ale dokonale zapsány v DNA. Když se nad tou krásou zamyslím, jsem přesvědčený, že tvůrcem života je Bůh.

Proč jste se stal svědkem Jehovovým?

Důvodem je láska. Ježíš Kristus řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Když lidé takovou lásku mají, jsou nestranní – nenechají se ovlivnit národností, kulturou nebo barvou pleti. To jsem pozoroval a taky sám zažil, když jsem se začal scházet se svědky Jehovovými.

^ 2. Kvůli svému křesťanskému svědomí pan profesor Yan-Der Hsuuw nepracuje s lidskými embryonálními kmenovými buňkami.